Hà Nội triển khai Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024 trên địa bàn Thủ đô (Kế hoạch 263/KH-UBND, ngày 6/11/2023).

Theo Kế hoạch 263/KH-UBND, Thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào 5 nội dung lớn.

Thứ nhất, Hà Nội sẽ đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Hà Nội sẽ xây dựng tài liệu, phổ biến chính sách pháp luật, các mô hình, thực hành tốt gắn với chuyển đổi số, từng bước thực hiện chia sẽ dữ liệu số trong công tác thông tin, tuyên truyền về sản xuất tiêu dùng bền vững (lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường…. ) trên địa bản Thành phố.

rau-sach-hanoi-3-.jpg
Hà Nội sẽ tổ chức phổ biến hướng dẫn và nhân rộng các mô hình, thực hành tốt về phân phối xanh, bền vững. (Ảnh minh họa).

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về lợi ích việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cấp và các cơ sở sản xuất công nghiệp, tuyên truyền về tác hại của túi nilon khó phân hủy, nhựa sử dụng một lần tiến tới chuyển đổi sử dụng túi nilon có khả năng tự phân hủy, các sản phẩm thân thiện với môi trưởng tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Xây dựng tài liệu hướng dẫn giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng chất thải; sử dụng các nguyên vật liệu, sản phẩm, bao bì thân thiện môi trường; tổ chức phổ biến hướng dẫn và nhân rộng các mô hình, thực hành tốt về phân phối xanh, bền vững.

Thứ hai, Hà Nội sẽ thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm. Đánh giá hiện trạng mạng lưới liên kết giữa nhà cung cấp nguyên nhiên liệu, nhà sản xuất, phân phối, người tiêu dùng đối với các nhóm ngành trên địa bản thành phố Hà Nội. Thủ đô sẽ tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế Mạng lưới cao cấp sản xuất, cung ứng. tiêu dùng bền vững lĩnh vực ngành công nghiệp hàng không tại Hà Nội (AeroExpo Hanoi & VietNam Aviation Forum 2024), xây dựng mạng lưới chuỗi liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững theo các ngành.

Hỗ trợ doanh nghiệp ngành giấy bao bị trên địa bàn Thành phố áp dụng các giải pháp, phương thức nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu, năng lượng. Đồng thời hỗ trợ kỹ thuật đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực Công Thương, cơ sở công nghiệp nông thôn.

Xây dựng, ứng dụng, phổ biển công cụ hỗ trợ trong quản lý để áp dụng san xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững; phát triển mạng lưới liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình đổi mới sinh thái cho các doanh nghiệp trong các nhóm ngành trên địa bàn Thành phố. Hỗ trợ áp dụng, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, được dán nhãn sinh thái; hỗ trợ áp dụng, phổ biến và nhân rộng các mô hình, điển hình tốt về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn.

Thứ ba, Hà Nội phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững. Trong nội dung này, Thủ đô sẽ xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường. Hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn, phổ biến cho người tiêu dùng về các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường.

Thứ tư, Hà Nội tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trọng lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Hà Nội tham gia Hội chợ triển lãm lĩnh vực hàng không cao cấp thế giới Aeromart: Tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm về chuỗi giá trị bền vững trong cung ứng dịch vụ, tiêu dùng bền vững cao cấp lĩnh vực ngành công nghiệp hàng không theo chuỗi sự kiện tổ chức tại các nước năm 2024.

hang-khong.jpg
Sở Công Thương Hà Nội và Công ty ABE (Cộng Hòa Pháp) ký kết Biên bản hợp tác về mạng lưới cao cấp sản xuất, cung ứng, tiêu dùng bền vững lĩnh vực ngành công nghiệp hàng không. (Ảnh minh họa).

Thứ năm, Hà Nội thực hiện lồng ghép và các nội dung của các đề án, chương trình, kế hoạch hiện có, như: Quản lý và phát triển hoạt động Logistic; Phát triển thương mại điện tử; Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Chương trình Khuyến công; Chương trình Sản phẩm công nghiệp chủ lực; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, … đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 đề ra.

UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bản thành phố; phát triển kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng nội địa, kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới bền vững cao cấp áp dụng công nghệ có hàm lượng trí thức cao, các hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội.

Hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Tạo môi trường thuận lợi để kết nối đầu tư, kinh doanh san phẩm, dịch vụ giữa các doanh nghiệp tiềm năng của Thành phố Hà Nội với mạng lưới chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ quốc tế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ.

dn.jpg
Doanh nghiệp dệt may Hà Nội kết nối sản xuất tiêu dùng bền vững.

Chú trọng sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì, tái sử dụng và tái chế trong các công đoạn của vòng đời sản phẩm; coi trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trưởng, cải tiến thiết bị, quy trình quản lý nhằm cải thiện, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thân thiện môi trường.

Thông qua chương trình cũng nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, các nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững, huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm./.

Theo Kế hoạch 263/KH-UBND, Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2024 đạt các chi tiêu: giảm 3,5 – 4,5% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất dệt may, rượu bia nước giải khát, thép, nhựa.

Tỷ lệ các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững đạt 80%. 85% các khu, cụm công nghiệp và 60% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Tiếp tục phấn đấu 60-70% các chợ truyền thống; 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy; Chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thần thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bị nhựa dùng một lần, khó phân hủy.

Quỳnh Chi

Hà Nội triển khai Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024 (nguoihanoi.vn)