Hà Nội triển khai Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021″

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 14/7/2021 về việc triển khai Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021″.

Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chủ đề: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong thanh, thiếu niên, góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021″ sẽ có 4 nội dung chính, bao gồm: Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet; Tổ chức bình chọn điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong triển khai thực hiện Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021″; Tổ chức các sự kiện truyền thông trong dịp Lễ tổng kết, trao giải và phát động Cuộc thi; Vận hành chuyên trang: giaothonghanoi.kinhtedothi.vn.

UBND Thành phố đề nghị Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021” ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện; Thể lệ Cuộc thi; quy định tiêu chí bình chọn điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chương trình năm 2021; phổ biến rộng rãi để kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia Cuộc thi; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên báo chí, trên các tuyến đường, phố dưới hình thức phù hợp trong dịp phát động, lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi và các đợt cao điểm khác, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phát động, tổng kết Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021” và báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố.

Báo Kinh tế và Đô thị là đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp tổ chức triển khai Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; ban hành Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trên internet; tiêu chí bình chọn điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021” trình Ban Tổ chức xem xét ban hành. Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố về tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021” và kinh phí tài trợ cho Chương trình…

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị triển khai Kế hoạch Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021” đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; bố trí kinh phí tuyên truyền cho Chương trình; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, liên quan ủng hộ Chương trình (ủng hộ tài trợ, huy động lực lượng tham gia Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi). Chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên internet; tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo danh sách các trường, số lượng học sinh tham gia Cuộc thi. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức bình chọn các gương điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong Chương trình truyền thông Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021”, gửi Ban Tổ chức Chương trình để trình Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Huy Kiên / nguoihanoi.com.vn