Hà Nội: Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai tuyên truyền pháp luật cho giáo viên, học sinh với nhiều hình thức hiệu quả như lồng ghép giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống…

Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú

Báo cáo của Hội đồng cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tuyên truyền, quán triệt ngay từ đầu năm học cho cán bộ chủ chốt 30 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, các trường sư phạm về chủ đề năm công tác của Thành phố. Các nhà trường, cơ sở giáo dục thuộc Sở đều xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền, PBGDPL đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống.

Hà Nội: Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học
Trường trung học phổ thông Tây Hồ tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh

Các nhà trường cũng đẩy mạnh việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt các câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu trao đổi thông tin trong học sinh, tuyên truyền qua loa truyền thanh, tờ gấp, băng rôn, pano, áp phích. Nhiều hoạt động ngoại khóa cũng thu hút học sinh tham gia như: Tuần công dân (được tổ chức đầu năm học), tọa đàm, giao lưu với các luật sư; Câu lạc bộ học sinh với pháp luật; tuyên truyền viên giỏi về thực hành pháp luật…

Đồng thời, ngành Giáo dục cũng nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật, sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền; xây dựng và duy trì chuyên mục “PBGDPL” trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Các nội dung được tập trung tuyên truyền là pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng…

Khuyến khích xây dựng các mô hình phù hợp, sáng tạo

Thực hiện Kế hoạch được giao, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cụm trường trung học phổ thông đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo với tổng số trên 2.800 lượt cán bộ, giáo viên tham gia.

Hà Nội: Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học
Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

Các nhà trường cũng phối hợp với Công an Thành phố, Sở Tư pháp, Công an và Phòng Tư pháp các quận huyện; các tổ chức Đoàn, Đội, Hội của địa phương triển khai hiệu quả các chuyên đề, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Trong đó, Đoàn Luật sư Thành phố đã phối hợp triển khai tổ chức tuyên truyền pháp luật về Luật An ninh mạng, phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn ma túy cho học sinh tại các Trường Trung học phổ thông Trần Phú, quận Hoàn Kiếm và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên…

Từ đầu năm đến nay, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức được 5 lớp tập huấn tại Trường Lê Duẩn cho trên 1.500 các cán bộ đoàn chủ chốt khối địa bàn dân cư, khối trường học và khối công nhân viên chức. Bên cạnh đó, Thành đoàn cũng tiếp tục phát huy thế mạnh của các đoàn viên là giảng viên trẻ trong các trường Đại học, Học viện học chuyên ngành luật để làm công tác tuyên truyền, giáo dục, pháp luật cho thanh, thiếu niên Thủ đô.

Bà Phạm Thị Thanh Hương cho hay, Sở Tư pháp Hà Nội đã cung cấp, phát hành các văn bản chỉ đạo, các tài liệu liên quan phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền pháp luật trong các nhà trường, phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với quy tắc ứng xử trong trường học và quy tắc ứng xử nơi công công cộng cho học sinh trung học phổ thông… nhằm góp phần cùng ngành Giáo dục Thủ đô thực hiện tốt công tác PBGDPL trong trường học.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Giáo dục Thủ đô xác định tiếp tục nâng cao nhận thức, triển khai và thực hiện có hiệu quả các Đề án tuyên truyền PBGDPL phù hợp với đối tượng học sinh từng cấp học; kiện toàn cán bộ đầu mối về công tác pháp chế, công tác tuyên truyền PBGDPL tại các trường và cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các nhà trường; khuyến khích các nhà trường xây dựng các mô hình phù hợp, sáng tạo để tuyên truyền PBGDPL cho học sinh, thực hiện “Ngày Pháp luật” hiệu quả và có sức lan tỏa; gắn hiệu quả tuyên truyền PBGDPL với đánh giá kết quả thi đua của từng đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục….

Phương Thảo