Hà Nội: Triển khai tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố cần tiếp tục tham mưu Thành ủy chỉ đạo, triển khai tốt công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian và tinh giản biên chế; trọng tâm là triển khai tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025.

Triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 26/12, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Hà Nội: Triển khai tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể và 1 cá nhân tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, với sự chủ động, quyết liệt, quyết tâm cao, Ban Tổ chức Thành ủy đã bám sát chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, quyết liệt, sâu sát, khoa học, hiệu quả hướng mạnh về cơ sở; chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Nổi bật, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu hoàn thành 12/12 nội dung trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố theo đúng Chương trình công tác; Tham mưu chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội ở cấp mình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra; Phối hợp tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ trì, tham mưu xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Hà Nội: Triển khai tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các cá nhân

Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị và triển khai Kế hoạch thực hiện đồng bộ trong hệ thống chính trị Thành phố, đôn đốc triển khai thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Thành phố; Tham mưu triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thành phố.

Hoàn thành kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài và trong nước năm 2023; Tổ chức tốt kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố năm 2023; Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2023 và chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp nhà nước.

Quan tâm lãnh đạo đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc; Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra về công tác tổ chức xây dựng đảng và nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc phát huy ưu điểm, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Hà Nội: Triển khai tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng các tập thể

Tại hội nghị, các đơn vị Tây Hồ, Đông Anh, Hoàng Mai, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, Đảng ủy Khối các trường Đại học Cao đẳng thành phố Hà Nội…đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, các ý kiến đều đánh giá, công tác tổ chức xây dựng đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ, đặc biệt trong năm 2023 được triển khai bài bản, khoa học, có nhiều điểm mới, sáng tạo, có cách làm hay, hiệu quả trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng. Quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Tham mưu tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng và biểu dương những kết quả mà toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đã đạt được trong năm qua.

“Năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua hoàn thành toàn diện và thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, với nhiều dấu ấn mới, quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đã đề ra, tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng khối lượng lớn công việc”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận.

Hà Nội: Triển khai tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao bằng khen của UBND Thành phố tặng các cá nhân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII của Đảng; Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Chương trình số 01, Nghị quyết số 04 của Thành ủy.

Trước mắt, tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nghiêm túc triển khai việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau sơ kết giữa nhiệm kỳ và kiểm điểm năm 2023 để có giải pháp phù hợp phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, quy chế, quy định, đề án của Trung ương, Thành ủy để sớm đưa các nghị quyết, quy định đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố. Đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 24 ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, năm 2024 là năm chuẩn bị công tác Đại hội đảng các cấp, do đó nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố là phối hợp tham mưu Thành ủy chỉ đạo, triển khai tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII; Đồng thời, tiếp tục quan tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian và tinh giản biên chế; trọng tâm là triển khai tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025.

Hà Nội: Triển khai tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục chủ động tham mưu triển khai, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Nghị quyết số 04 của Thành ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Quan tâm rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, luân chuyển, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực, tham nhũng, mất đoàn kết, để địa phương trì trệ, yếu kém kéo dài. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao hơn nữa tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 3 tập thể, 3 cán nhân thuộc thành phố Hà Nội, trong đó ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố có 1 tập thể, 1 cá nhân.

Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 23 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố năm 2023.

Ban Tổ chức Thành ủy tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 49 cá nhân hoàn thành tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.

Hoàng Phúc