Hà Nội: Trong 9 tháng kết nạp 7.833 đảng viên

Trong 9 tháng của năm 2022, với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết tâm cao, Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, hoàn thành khối lượng công việc lớn. Đáng chú ý, toàn Thành phố đã kết nạp 7.833 đảng viên (đạt 83,6%).

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, trong 9 tháng của năm 2022, Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 để tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu hoàn thành khối lượng công việc lớn; giải quyết tốt một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.
Hà Nội: Trong 9 tháng kết nạp 7.833 đảng viên
Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III/2022. (Ảnh: Khánh Ly)

Nổi bật, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đã tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, đề án, quy định của Trung ương, Thành ủy và của cấp ủy các cấp; hướng dẫn chỉ đạo cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; tham mưu tổ chức sơ kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện phát triển Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Bên cạnh đó là thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng; tham mưu xây dựng các báo cáo tổng kết, sơ kết về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên theo quy định.

Đáng chú ý, trong 9 tháng năm 2022, toàn Thành phố đã kết nạp 7.833 đảng viên (đạt 83,6%); thẩm định, trình Thường trực Thành ủy quyết định tặng 21.933 Huy hiệu Đảng các loại.

Toàn Đảng bộ Thành phố cũng đã thành lập 74/68 tổ chức Đảng (đạt 108,8%) tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; kết nạp được 532/453 đảng viên (đạt 117,4%); các tổ chức, đoàn thể thành lập được 523/480 tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên (đạt 109%)…

Tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III/2022, ngày 5/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực mà toàn ngành đã triển khai trong 9 tháng vừa qua; đồng thời đề nghị, các địa phương, đơn vị tập trung rà soát đánh giá kết quả đại hội chi bộ để từ đó tổng hợp, phân tích bức tranh toàn cảnh sau đại hội và rút ra những vấn đề chính cần tập trung triển khai thực hiện.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội – Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” do Ban Tổ chức Thành ủy trực tiếp thực hiện đã trình Thường trực, Ban Thường vụ xem xét, thông qua.

Tuy nhiên, đây là vấn đề khó, nhạy cảm, nên thực tế triển khai chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, va chạm liên quan đến vấn đề quản lý, sàng lọc và kết nạp đảng viên. Do vậy, bên cạnh việc tăng 3-4% số đảng viên kết nạp mới mỗi năm, Đảng bộ Thành phố sẽ luôn đặt chất lượng đảng viên lên hàng đầu.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị, toàn ngành cần tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án củng cố tổ chức cơ sở Đảng, giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài, gây mất ổn định ở địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, cần thiếp tục tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức của thành phố theo đúng quy định; tổ chức lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý…

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/ha-noi-trong-9-thang-ket-nap-7833-dang-vien-146989.html