Hà Nội trồng mới 162.053 cây xanh đô thị trong năm 2021

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong năm 2021, thành phố Hà Nội tiếp tục cải tạo, chỉnh trang, trồng bổ sung cây xanh tạo không gian, cảnh quan xanh. Theo đó, toàn thành phố đã trồng mới được 162.053 cây xanh đô thị, trong đó có 99.477 cây đô thị, 62.576 cây bóng mát, cây lấy gỗ. Ngoài ra, các đơn vị còn trồng cây xanh trang trí nhằm tạo cảnh quan, với 30.499 cây đơn lẻ, khóm; 73.865m2 cây mảng, thảm cỏ.

Việc cắt tỉa cây xanh, bảo đảm an toàn mùa mưa bão và phù hợp với cảnh quan, mỹ quan đô thị cũng được thành phố chú trọng. Theo đó, các đơn vị đã cắt tỉa 136.798 cây trên địa bàn thành phố theo phân cấp. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh cắt tỉa được 76.891 cây/548 tuyến đường, 19 vườn hoa, 5 công viên, 4 khu đô thị.

Trên địa bàn 17 huyện và thị xã Sơn Tây, các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh thành phố quản lý theo phân cấp đã cắt tỉa được 59.075 cây/116 tuyến đường…

Phong Châu

https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/thoi-su/826124/ha-noi-trong-moi-162053-cay-xanh-do-thi-trong-nam-2021