Hà Nội: Tuyên truyền pháp luật hiệu quả qua tổ chức các cuộc thi, hội thi

Trong 10 năm qua, toàn thành phố Hà Nội đã tổ chức, hưởng ứng 3.850 cuộc thi, với 12.661.360 người tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật.

Đây là một trong những kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tổ chức các cuộc thi, hưởng ứng hội thi là một trong những hình thức tuyên truyền pháp luật đặc biệt có hiệu quả, có sức hấp dẫn, lan tỏa lớn.

Vì vậy, trong 10 năm qua, các ngành, các cấp của Thành phố đã tích cực tổ chức nhiều Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và hưởng ứng tham gia các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Bộ Tư pháp và các bộ, ngành tổ chức.

Hà Nội: Tuyên truyền pháp luật hiệu quả qua tổ chức các cuộc thi, hội thi
Cuộc thi Hòa giải viên giỏi do UBND Thành phố tổ chức năm 2019

Thành phố Hà Nội đã đạt giải cao trong các cuộc thi do Bộ Tư pháp phát động như: Đạt giải A cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015; giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2015; giải Đặc biệt cuộc thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc” năm 2016.

Hà Nội cũng là đơn vị đứng thứ nhất cả nước về số lượng người tham gia dự thi cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017, đứng thứ nhất cả nước về số lượng người tham gia dự thi cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2021.

Bên cạnh đó, các cuộc thi được Thành phố tổ chức được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thi viết trên giấy, thi viết trên mạng, thi sân khấu hóa, thi trực tuyến, thi bằng hình thức xây dựng video… thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn Thành phố tham gia.

”Đây thực sự là mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sâu, rộng trên địa bàn Thủ đô và trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý của Thành phố trong hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam”, Báo cáo của UBND Thành phố cho biết.

Trong đó, cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính” năm 2013 thu hút 212.728 người tham gia; cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” năm 2014, 2015, thu hút 390.984 người tham gia; cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” thu hút 420.316 người tham gia; cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự có 924.783 lượt người tham gia…

Hà Nội: Tuyên truyền pháp luật hiệu quả qua tổ chức các cuộc thi, hội thi
Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

Nhìn chung, các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật do Thành phố tự tổ chức phát động, hoặc triển khai theo Kế hoạch của Trung ương đều được các cấp, các ngành Thành phố tích cực triển khai rộng khắp. Đồng thời, các cấp, các ngành của Thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi, nên được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết đến mục đích, ý nghĩa và tích cực hưởng ứng.

Các cuộc thi trên mạng như “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh” năm 2016; cuộc thi “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô năm 2017 trên trang thông tin điện tử Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố… cũng thu hút đông đảo người dân tham gia, thể hiện sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Qua các cuộc thi, nhiều giải pháp, sáng kiến hay đã giúp Thành phố tổ chức tốt công tác quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Nhiều tấm gương “người tổt, việc tốt” trong cuộc thi đã được phát hiện, biểu dương.

Với hình thức thi sân khấu hóa, Thành phố cũng triển khai nhiều cuộc thi như: “Hòa giải viên giỏi”; “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua, bán người”; “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; “An toàn giao thông”; ”Tìm hiểu Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân”; “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy”; “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”, “Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng”…

Các cuộc thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa có thế mạnh là nội dung, hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, đặc biệt các tiết mục trong phần thi năng khiếu được các đội dự thi tự biên, tự diễn rất sáng tạo, hấp dẫn, cuốn hút người xem.

Bên cạnh đó, để phù hợp với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành phố tổ chức các cuộc thi trực tuyến như cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” năm 2019 thu hút 867.418 người tham gia, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” năm 2020 có 18.000.000 lượt truy cập, 772.115 lượt người tham gia dự thi, cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 thu hút 1.032.665 người dự thi…

Thực tiễn 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Hà Nội cho thấy, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật là một hình thức phổ biến pháp luật hiệu quả. Qua đó, góp phần kịp thời đưa pháp luật vào cuộc sống, tạo nên chuyển biến về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Thủ đô, xây dựng người Hà Nội sống và ứng xử có văn hoá pháp lý, văn minh, thanh lịch.

H.L
https://laodongthudo.vn/ha-noi-tuyen-truyen-phap-luat-hieu-qua-qua-to-chuc-cac-cuoc-thi-hoi-thi-146456.html