Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế

Nhận thức rõ yêu cầu thích ứng với xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Cục Thuế thành phố Hà Nội, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Ngay khi các chính sách hỗ trợ được ban hành, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án triển khai sớm, có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, các gói hỗ trợ đến người nộp thuế, bảo đảm mọi doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn được thụ hưởng kịp thời, đúng đối tượng.

Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế
Cục Thuế thành phố Hà Nội chú trọng tương tác với người nộp thuế trên các nền tảng số. (Ảnh minh họa)

Đại diện Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng cho biết, Cục Thuế Hà Nội đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận dưới nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phong phú.

Trong đó, vừa kế thừa và tiếp tục phát huy hiệu quả của các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ theo phương thức truyền thống; quan tâm, chú trọng mở rộng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số.

Đặc biệt, Cục Thuế thành phố Hà Nội chú trọng tương tác với người nộp thuế trên các nền tảng số, giúp cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn chính sách thuế, từ đó tạo sự đồng thuận, nâng cao tinh thần chấp hành và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Cuối tháng 8/2022 vừa qua, Hội nghị trực tuyến “Cục Thuế thành phố Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh” đã tiếp nhận và trả lời gần 200 vướng mắc của người nộp thuế gửi đến.

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tương tác trực tiếp trong ngày tổ chức hội nghị qua trang web: http://hanoi.gdt.gov.vn với gần 190.000 doanh nghiệp và người nộp thuế.

Nội dung các câu hỏi gửi đến hội nghị xoay quanh 4 nhóm vấn đề chính: Liên quan đến hóa đơn điện tử chiếm tỷ trọng khoảng 36%; các vướng mắc về thuế giá trị gia tăng chiếm khoảng 26%; các câu hỏi về Luật Quản lý thuế là 25%; khoảng 13% còn lại là các vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế khác.

Với phương châm bảo đảm tất cả các doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ đều được tiếp cận thông tin và thụ hưởng, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động rà soát những vướng mắc phát sinh từ đầu năm đến nay; đồng thời thông qua các hiệp hội để trao đổi, nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ.

Ngoài ra, Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng đa dạng hóa tuyên truyền qua phương thức điện tử; hướng tới 100% người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch với cơ quan thuế và sử dụng ứng dụng eTax Mobile trong tra cứu nghĩa vụ, nộp thuế không dùng tiền mặt; đẩy mạnh hóa đơn điện tử; kê khai nộp hoàn thuế điện tử.

Dưới góc độ tư vấn về thuế, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, đánh giá, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt trong việc quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế và tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động tôn vinh các đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ thuế thì Cục Thuế thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghĩa vụ thuế.

Đồng chí thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ sâu rộng tới các tổ chức, doanh nghiệp thì khi đó, chính sách thuế mới thực sự được đưa vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

H.P
https://laodongthudo.vn/ha-noi-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-quan-ly-thue-146190.html