Hà Nội: Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cho liên kết vùng

Hà Nội ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm có sức lan tỏa; tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ để thúc đẩy các hoạt động liên kết, phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và liên vùng.

Phát biểu tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thời gian qua Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội đã có nhiều chính sách ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn lực để phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, tạo bộ mặt Thủ đô văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước.
Hà Nội: Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cho liên kết vùng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Thủ đô Hà Nội cũng đã chủ động phối hợp và hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung thông qua việc mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác cùng phát triển.

Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động xác định rõ vai trò, trách nhiệm, vị thế của Thủ đô Hà Nội theo tinh thần đồng hành cùng các Bộ, ngành Trung ương và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Hà Nội cũng xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để các sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách có tính đột phá; huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng, mở rộng liên kết, hợp tác phát triển vùng, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, cần khẩn trương đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển Vùng; tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan ở Trung ương với các địa phương trong Vùng sớm xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên vượt trội, có tính đột phá cao cho phát triển Vùng.

Đối với Thủ đô Hà Nội, trước mắt là việc xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) theo đúng kế hoạch.

Hà Nội: Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cho liên kết vùng
Phấn đấu hoàn thành xây dựng Dự án đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô trước năm 2027. (Ảnh: ĐH)

Theo ông Đinh Tiến Dũng, cần tăng cường hợp tác, liên kết toàn diện, thực tế và hiệu quả để xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế chất lượng cao, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Bên cạnh đó, xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển Vùng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tích hợp, đa ngành; gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và dịch vụ; giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới; giữa phát triển kinh tế với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành cho được các chuỗi giá trị ngành, sản phẩm của Vùng.

Thủ đô Hà Nội tiếp tục phối hợp cùng các cấp, các ngành triển khai lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, đây sẽ là cơ sở để sắp xếp, tổ chức phân bố không gian phát triển các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong quá trình xây dựng quy hoạch sẽ tính tới việc liên kết, kết nối vùng mà Hà Nội đóng vai trò trung tâm.

Ông Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước, kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, chú trọng hạ tầng giao thông vận tải, thúc đẩy các hoạt động liên kết, phát triển của vùng bằng các tuyến đường bộ, đường sắt liên vùng.

Hà Nội: Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cho liên kết vùng
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Hải)

Đầu tư hoàn thiện các tuyến đường quốc lộ, đường vành đai, hệ thống đường kết nối theo quy hoạch và phù hợp với kiến trúc, cảnh quan; phấn đấu hoàn thành xây dựng Dự án đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô trước năm 2027; nghiên cứu chuẩn bị đầu tư đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, tuyến đường sắt tốc độ cao Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân…

Đồng thời, thúc đẩy đầu tư các công trình, dự án hạ tầng du lịch và các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, khác biệt, có chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh trong vùng để kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng mở rộng thị trường du lịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm, hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương, tạo điều kiện để xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, phấn đấu ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/ha-noi-uu-tien-nguon-luc-dau-tu-ha-tang-cho-lien-ket-vung-158493.html