Hà Nội xây 7 trường phổ thông liên cấp hiện đại trong năm 2025

UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về việc xây dựng 7 trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại theo Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy.

Kế hoạch nêu rõ 6 nội dung, trong đó đáng chú ý là việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất, quy mô đào tạo của 7 trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại làm cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nhiệm vụ thiết kế.

Việc lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất phân kỳ đầu tư nhằm bảo đảm mục tiêu và hiệu quả đầu tư của các dự án, phù hợp với khả năng bố trí vốn của ngân sách thành phố, ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình phục vụ học tập.

Trường liên cấp

Kế hoạch bao gồm một số nội dung chính như: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất, quy mô đào tạo của 7 trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại làm cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nhiệm vụ thiết kế; Lập, thẩm định, trình duyệt các đồ án Quy hoạch phân khu và các đồ án quy hoạch chi tiết; điều chỉnh các đồ án Quy hoạch phân khu theo đúng quy trình quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các Nghị định có liên quan đảm bảo đúng quy định, thời gian và tiến độ theo yêu cầu; Lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất phân kỳ đầu tư nhằm đảm bảo thực hiện và hiệu quả đầu tư của các dự án, phù hợp với khả năng bố trí vốn của ngân sách Thành phố; Lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế; Lập, trình phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc của các công trình; Lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư,…

Để hoàn thành tốt các nội dung này, UBND thành phố giao Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện liên quan tham mưu, trình UBND thành phố phê duyệt tiêu chuẩn cơ sở vật chất, quy mô đào tạo của 7 trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại. Đối với những tiêu chuẩn cao hơn so với quy định hiện hành, Sở GD&ĐT xin ý kiến Bộ GD&ĐT trước khi trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

7 trường phổ thông nhiều cấp học “tiên tiến, hiện đại” sẽ được xây dựng từ đầu năm 2024, hoàn thành vào quý IV năm 2025 với tổng kinh phí 2.500 tỷ đồng.

Phan Anh

Hà Nội xây 7 trường phổ thông liên cấp hiện đại trong năm 2025 (nguoihanoi.com.vn)