Hà Nội xây dựng Bộ dữ liệu thống kê ngành quy hoạch, xây dựng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4386/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng” thành phố Hà Nội.

Mục tiêu của đề án là tạo ra bộ dữ liệu thống nhất, góp phần phục vụ quản lý quy hoạch – kiến trúc – xây dựng – phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm sử dụng chung cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cũng như doanh nghiệp và người dân.

Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng còn hỗ trợ, bổ sung cho Đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hợp nhất về quản lý quy hoạch – kiến trúc – xây dựng – phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đang chủ trì.

Hà Nội xây dựng Bộ dữ liệu thống kê ngành quy hoạch, xây dựng
Mục tiêu của đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng” là tạo ra bộ dữ liệu thống nhất, góp phần phục vụ quản lý quy hoạch – kiến trúc – xây dựng – phát triển đô thị.

Cục Thống kê thành phố Hà Nội được giao trách nhiệm phối hợp cùng các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội thành phố, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội sẽ tích hợp, sử dụng bộ dữ liệu trong quá trình lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo đó, Thành phố sẽ xây dựng tổng cộng 150 chỉ tiêu ở các nhóm nhà ở, nhà ở công vụ; hạ tầng; hạ tầng xã hội; hạ tầng thương mại, dịch vụ; vận tải, bưu chính viễn thông; kinh tế; nông, lâm nghiệp và thủy sản; dân số và lao động.

Lộ trình thành phố đặt ra là từ năm 2023 đến 2025: Thu thập thông tin, số liệu từ dữ liệu hành chính và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cập nhật số liệu chính thức và điều tra thu thập thông tin các chỉ tiêu chưa có phục vụ đánh giá giữa kỳ và tổng kết Chương trình số 03-CTr/TU và Chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Tuấn Dũng
https://laodongthudo.vn/ha-noi-xay-dung-bo-du-lieu-thong-ke-nganh-quy-hoach-xay-dung-160259.html