Hà Nội xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ xem xét kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các thành viên khác của UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 15/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp trực tuyến UBND Thành phố thường kỳ tháng 12/2023 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.

Dự phiên họp có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu một số sở, ngành của Thành phố.

Tại phiên họp, UBND Thành phố sẽ xem xét kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các thành viên khác của UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tham dự phiên họp.

Tập thể UBND Thành phố cũng xem xét việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các quy định liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố; gia hạn nộp tiền sử dụng đất 24 tháng đối với các dự án trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ.

Phiên họp xem xét, quyết định ủy quyền thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh một số thủ tục đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C thuộc nhiệm vụ chi của cấp thành phố do quận, huyện, thị xã thực hiện bằng ngân sách cấp huyện; xem xét báo cáo kết quả xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố năm 2023; xem xét phê duyệt dự toán thu, chi đối với các hoạt động quản lý, sử dụng, khai thác, vận hành quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước không phải để ở năm 2023, năm 2024.

UBND Thành phố cũng xem xét ban hành quy định quản lý và khai thác Hồ Tây; xem xét Đề án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội; xem xét tờ trình xây dựng Quyết định của UBND Thành phố quy định đối tượng khách mời theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND Thành phố về quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội.

 

P.Ngân