Hà Nội xem xét việc lắp đặt màn hình LED đứng độc lập tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp

UBND TP Hà Nội đã xem xét việc phê duyệt lắp đặt màn hình LED đứng độc lập tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp phục vụ tuyên truyền; xem xét phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường 70, đoạn Hà Đông – Văn Điển – nút giao Tứ Hiệp.

xx.jpg

Quang cảnh phiên họp. (ảnh: HNM)

Ngày 29.2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 2.2024 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung trình kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố. Ví như, xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Xem xét, thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tập thể UBND thành phố cũng xem xét, cho ý kiến về một số Tờ trình sẽ trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố. Ví như, Tờ trình dự thảo về việc xin phê duyệt ứng vốn Quỹ phát triển đất để di chuyển các hộ dân khu vực phía nam sân cỏ Quảng trường Ba Đình.

Tờ trình về Danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội. Tờ trình Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Phiên họp cũng xem xét phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công (trong đó có 3 dự án đầu tư xây dựng nhóm A: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ; xây dựng hệ thống thu gom lưu vực S1; cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông – Văn Điển – nút giao Tứ Hiệp).

Tập thể UBND thành phố đã xem xét việc phê duyệt lắp đặt màn hình LED đứng độc lập tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kết hợp quảng cáo thương mại theo hình thức xã hội hóa của Công ty cổ phần đầu tư Bizman;

Giải quyết vướng mắc công tác thanh quyết toán khối lượng đã thực hiện trong công tác quản lý, duy trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng;

Ủy quyền phê duyệt hệ số K bồi thường khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; Ủy quyền cho UBND quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư) ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư đối với từng dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

Văn Thiện

Hà Nội xem xét việc lắp đặt màn hình LED đứng độc lập tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (nguoihanoi.vn)