Hà Nội: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng

 Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo các địa phương, sở, ngành tăng cường sự lãnh đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng. Theo đó, Thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, của Thành phố trong việc đảm bảo trật tự, văn minh, mỹ quan đô thị.

Cụ thể, UBND Thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thường xuyên rà soát việc phân luồng, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, hướng dẫn giao thông; khuyến khích đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe tập trung, các bãi đỗ xe ngầm, các giải pháp công nghệ trong việc quản lý, vận hành bãi đỗ xe, giảm thiểu tình trạng đỗ xe sai quy định.

Sắp xếp, tổ chức lại và quản lý các điểm trông giữ phương tiện; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp phương tiện lấn chiếm lòng, đường, vỉa hè, dừng, đỗ xe sai quy định, các điểm trông giữ phương tiện tự phát, các trường hợp phương tiện chở vật liệu không đảm bảo vệ sinh môi trường, đổ phế liệu, phế thải không đúng nơi quy định.

Hà Nội: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng
UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, gây mất mỹ quan đô thị..

Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, sắp xếp, tiêu chuẩn hoá hệ thống biển hiệu, quảng cáo ngoài trời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, hành vi ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

UBND các quận, huyện, thị xã, các Ban Quản lý dự án thuộc UBND Thành phố kiên quyết không để phát sinh các trường hợp nhà, đất thuộc diện siêu mỏng, siêu méo tại hai bên tuyến đường, nhất là đối với các tuyến phố mới, các dự án mở đường.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vứt rác, xả rác trên phố, thu gom, vận chuyển, tập kết rác thải không đúng quy định.

Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải y tế.

Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, gây mất mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng
Hà Nội quyết tâm đảm bảo công tác trật tự đô thị.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng, Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Thanh tra thành phố, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thị xã thực hiện các giải pháp tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý; kịp thời phát hiện, xem xét, xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, theo phạm vi quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành hoặc theo địa bàn quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình hạ tầng giao thông, lưới điện cao áp, năng lượng, thuỷ lợi, đê điều, an ninh, quốc phòng.

Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, UBND quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định và do UBND Thành phố giao, tăng cường hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra công vụ của các cơ quan, đơn vị được giao quản lý trật tự xây dựng.

Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành của Thành phố liên quan, UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 04 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố, kiên quyết không thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch theo đề nghị của chủ đầu tư khi chưa nghiên cứu, rà soát, báo cáo về sự phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

Không xem xét đề xuất điều chỉnh dự án, tham gia đấu giá, đấu thầu để thực hiện dự án đầu tư khác đối với các chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng mà chưa khắc phục các vi phạm, chưa chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Tuấn Dũng
https://laodongthudo.vn/ha-noi-xu-ly-nghiem-cac-hanh-vi-vi-pham-trat-tu-do-thi-quan-ly-trat-tu-xay-dung-144897.html