Hà Nội xử lý phản ánh của người dân về quy định hành chính trên Zalo

Trong tháng 9/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ triển khai xây dựng kênh thông tin để người dân dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị. Góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

UBND thành phố Hà Nội thông tin, nhằm mở rộng kênh tương tác, để người dân, doanh nghiệp “Dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị”; góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, Văn phòng UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng kênh thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo.
Hà Nội xử lý phản ánh của người dân về quy định hành chính trên Zalo
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Hà Nội được chú trọng đẩy mạnh. Trong đó, các cơ quan hành chính đều chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công việc, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Việc xây dựng kênh thông tin qua Zalo, bên cạnh hiệu quả tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính thì còn tạo thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Qua đó, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Từ đó, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn Hà Nội.

Được biết, trong tháng 9/2022, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị. Cơ sở dữ liệu được xây dựng đảm bảo tiếp nhận thông tin từ ứng dụng Zalo chuyển đến sau khi đã thực hiện phân loại đối với những phản ánh kiến nghị về quy định hành chính như: Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; hành vi, thái độ của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu sẽ điều chuyển thông tin, dữ liệu đến Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Thành phố và thực hiện đồng bộ Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sau khi phản ánh, kiến nghị được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết, kết quả sẽ được thông báo tới người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh.

Phương Ngân
https://laodongthudo.vn/ha-noi-xu-ly-phan-anh-cua-nguoi-dan-ve-quy-dinh-hanh-chinh-tren-zalo-145450.html