Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.

Tránh yêu cầu cấp Phiếu LLTP không cần thiết

Để thực hiện tốt việc thí điểm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương cho biết, ngày 22/4, Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID và Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ công chức Bộ phận một cửa, công chức Phòng LLTP và Đoàn thanh niên Sở về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VneID.

Các ngày 22/4 và 23/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Minh Hải đã đến Sở Tư pháp khảo sát tình hình, chỉ đạo, động viên công chức giải quyết thủ tục hành chính và công chức hỗ trợ người dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VneID…

Đang cần xin cấp Phiếu LLTP để xin việc, anh Nguyễn Quốc Hoàn, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khá phấn khởi với thông tin có thể thực hiện yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID mà không phải đến Sở Tư pháp chờ đợi xếp hàng như trước. “Tôi thấy đây là quy định rất tiến bộ, tạo thuận lợi hơn hẳn cho người dân vì có thể ở nhà đăng ký thực hiện thủ tục này, theo dõi được quá trình giải quyết hồ sơ và tải Phiếu về máy tính, điện thoại để đi làm các thủ tục hành chính”, anh Hoàn nói.

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID
Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân kê khai, làm thủ tục cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên, sau gần 1 tuần triển khai thí điểm, Sở Tư pháp cho biết, đã có một số vướng mắc phát sinh và đang được các cơ quan liên quan phối hợp hỗ trợ khắc phục. Cụ thể như hệ thống không thống kê được danh sách hồ sơ LLTP của công dân đã được tiếp nhận, một số hồ sơ không load được toàn bộ thông tin hồ sơ của công dân vào phần chi tiết hồ sơ, hồ sơ của công dân sau khi được tiếp nhận và gửi liên thông chưa tự động chuyển vào phòng chuyên môn…

Để việc cấp Phiếu LLTP được đơn giản, thuận tiện hơn cho công dân, Sở Tư pháp Hà Nội kiến nghị các cơ quan Trung ương rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi các văn bản có liên quan đến cấp phiếu LLTP theo hướng quy định rõ về mục đích, yêu cầu sử dụng Phiếu LLTP, tránh việc để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp yêu cầu người dân làm Phiếu LLTP trong trường hợp không cần thiết.

Đồng thời, đơn giản hóa, cắt giảm thành phần phiếu LLTP trong các thủ tục hành chính trên cơ sở xem xét kết quả tổng hợp báo cáo, đề nghị của các bộ, ngành, địa phương và thành phố Hà Nội.

Đơn giản hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và đơn giản hóa thành phần hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP, bỏ hai thành phần hồ sơ: Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú; bản chụp Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; đơn giản hóa nội dung Tờ khai đề nghị cấp phiếu LLTP để phù hợp với Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, quy định pháp luật về định danh điện tử.

Thay thế Phiếu LLTP bằng thông tin được tích hợp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Sở Tư pháp cũng kiến nghị xác định thủ tục cấp Phiếu LLTP trong trường hợp xóa án tích là một thủ tục hành chính riêng, khác với thủ tục đề nghị cấp Phiếu LLTP trong trường hợp không có án tích để tạo thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục và phù hợp quy định tại Luật LLTP và Điều 70, khoản 1 Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID
Sở Tư pháp ban hành hướng dẫn chi tiết việc cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, quy định việc thống nhất xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP trên phạm vi toàn quốc; việc kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu của ngành Tòa án, Thi hành án, Viện kiểm sát, Cơ sở dữ liệu sinh trắc (vân tay) với Cơ sở dữ liệu LLTP và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo thuận lợi cho việc tra cứu, xác minh giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP; quy định chặt chẽ, rõ ràng trường hợp cụ thể cấp Phiếu LLTP cho người dưới 14 tuổi để tránh tình trạng lạm dụng việc yêu cầu cấp Phiếu LLTP.

Ngoài ra, cần sửa đổi quy định về phí theo hướng miễn toàn bộ phí cấp Phiếu LLTP đối với các trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công và qua ứng dụng VNeID để khuyến khích công dân sử dụng dịch vụ; sớm nghiên cứu thay thế Phiếu LLTP bằng thông tin được tích hợp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Sở Tư pháp cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép mở rộng thêm 2 đối tượng miễn phí được thực hiện thí điểm cấp phiếu trên VNeID là người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên) có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và trẻ em (dưới 16 tuổi) trong đó, trẻ em từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Việc cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID được thực hiện thí điểm nhằm tạo điều kiện cho công dân có thêm lựa chọn phương thức yêu cầu cấp Phiếu LLTP bên cạnh phương thức cấp qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn), qua hệ thống bưu chính công ích và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Tư pháp.

Việc cấp Phiếu LTTP trên ứng dụng VNeID được triển khai cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp Phiếu LLTP thì thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).

Phiếu LLTP được cấp bằng bản điện tử trên ứng dụng VNeID có giá trị pháp lý như bản gốc Phiếu LLTP giấy.

Phương Thảo