HĐND các cấp thành phố Hà Nội: Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

Sáng 7/10, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý III năm 2022; triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

HĐND các cấp thành phố Hà Nội: Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai Nghị quyết của Quốc hội, với quy mô lớn từ điểm cầu thành phố đến 30 quận, huyện, thị xã và 404 xã, thị trấn với hơn 10.000 đại biểu HĐND các cấp tham dự.

Chủ trì và dự hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai.

Phát huy trí tuệ tập thể

Đánh giá kết quả hoạt động của HĐND các cấp 9 tháng đầu năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, thời gian qua, HĐND các cấp Thành phố đã phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để thể chế hóa, ban hành các chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

HĐND các cấp thành phố Hà Nội: Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Bên cạnh đó, HĐND các cấp Thành phố đã tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tham gia tích cực triển khai các nhiệm vụ để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy và nghị quyết của cấp ủy các địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm, Thường trực HĐND Thành phố đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác đề ra và thực hiện 48 nội dung công việc phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và yêu cầu thực tiễn của thành phố; trong đó tập trung chỉ đạo phối hợp rà soát, xây dựng các cơ chế chính sách, đề án phân cấp quản lý kinh tế-xã hội, ngân sách, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các dự án…

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND Thành phố còn tham mưu Đảng đoàn HĐND báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12-5-2022 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”; kịp thời ban hành Kế hoạch số 245-KH/ĐĐ của Đảng đoàn để chỉ đạo triển khai thực hiện và phối hợp, tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Đề án. Đây là cơ sở để HĐND các cấp đã ban hành các đề án, kế hoạch triển khai để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND của đơn vị trong nhiệm kỳ 2021 -2026.

HĐND các cấp thành phố Hà Nội: Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà báo cáo kết quả hoạt động HĐND các cấp 9 tháng năm 2022

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, 9 tháng đầu năm 2022, HĐND Thành phố đã tổ chức 6 kỳ họp (1 kỳ họp thường lệ giữa năm và 5 kỳ họp chuyên đề) quyết định các nhiệm vụ cấp bách theo thẩm quyền. Trong đó, đã xem xét 16 báo cáo, biểu quyết thông qua 30 nghị quyết; nhiều nghị quyết có nội dung lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của thành phố.

HĐND các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 74 kỳ họp (trong đó 30 kỳ họp thường lệ, 44 kỳ hợp chuyên đề); ban hành 451 nghị quyết (trong đó có 295 nghị quyết chuyên đề và 156 nghị quyết thường kỳ). HĐND cấp xã tổ chức 508 kỳ họp (trong đó 404 kỳ họp thường kỳ, 104 kỳ họp chuyên đề), ban hành 1.931 nghị quyết, trong đó có 462 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết ban hành đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cơ chế, chính sách đặc thù và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành tăng cường quản lý đầu tư, mở ra hướng đi mới nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm lo đến đời sống dân sinh.

Hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát chuyên đề phù hợp với thực tiễn

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố đã thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề: Thúc đẩy việc thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố; công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND Thành phố lựa chọn chất vấn là “trúng và đúng”, tác động lớn và phù hợp với thực tiễn đặt ra cho thành phố, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của cử tri và nhân dân.

HĐND cấp huyện và cấp xã cũng tích cực tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Tại các phiên chất vấn, HĐND cấp huyện đã có 326 lượt ý kiến chất vấn, HĐND cấp xã có 1.317 ý kiến chất vấn.

HĐND các cấp thành phố Hà Nội: Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hoạt động giải trình của Thường trực HĐND các cấp tiếp tục được nâng cao chất lượng, được triển khai linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn. 9 tháng đầu năm, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức 1 phiên giải trình; Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức 27 phiên giải trình; Thường trực HĐND cấp xã đã tổ chức 86 phiên giải trình.

Cũng trong 9 tháng, HĐND Thành phố tổ chức 15 cuộc giám sát; các tổ đại biểu HĐND Thành phố cũng tổ chức 20 cuộc giám sát; khối quận, huyện, thị xã tổ chức 344 cuộc khảo sát, giám sát; các tổ đại biểu HĐND cấp huyện tổ chức 151 cuộc giám sát. Ở cấp xã, Thường trực, các Ban HĐND cấp xã đã tổ chức 1.657 cuộc khảo sát, giám sát; các tổ đại biểu HĐND cấp xã tổ chức 21 cuộc giám sát.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri cũng được HĐND các cấp thực hiện tốt.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên đã triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12-9-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND đến đại biểu HĐND các cấp thành phố, nhằm nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp thành phố.

Tiếp đó, HĐND các quận, huyện, thị xã và cơ sở tại các địa bàn: Thanh Xuân, Ba Đình, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thường Tín, Thạch Thất, Đông Anh… đã tham luận về các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy hoạt động của HĐND hiệu quả, thiết thực hơn. Trong đó, đại biểu cho rằng, để nâng cao chất lượng hoạt động cơ quan dân cử, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND; triển khai có hiệu quả chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề, chất vấn, giải trình.

HĐND các cấp thành phố Hà Nội: Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến hiệu quả; các ý kiến tham luận rất sâu sắc, trí tuệ và xác đáng; tập trung phân tích, đánh giá về các kết quả đã được trong thời gian qua; trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của HĐND các cấp thành phố.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị HĐND các cấp của thành phố tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và các cấp ủy địa phương để cụ thể hóa bằng các nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn thành phố Hà Nội”.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị HĐND các cấp tích cực triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, rà soát lại các quy chế hoạt động, quy trình để bổ sung, hoàn thiện đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Nghị quyết. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt các nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình; tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, của nhân dân.

Trần Vũ