HĐND quận Thanh Xuân trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng quản lý ngân sách và tài sản công

 Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Thanh Xuân vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động cho Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND quận trong lĩnh vực quản lý ngân sách và tài sản công.

Theo Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà, việc quyết sách các vấn đề liên quan đến ngân sách và đầu tư công luôn là một trong những nội dung quan trọng tại các kỳ họp, được các đại biểu đặc biệt quan tâm; là cơ sở để phát triển kinh tế – xã hội trong toàn quận.
HĐND quận Thanh Xuân trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng quản lý ngân sách và tài sản công
Toàn cảnh hội nghị.

Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội Hồ Vân Nga đã chia sẻ các nội dung liên quan đến quy định về quản lý, sử dụng tài sản công như: Khái niệm, phân loại và nguyên tắc; nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; các chế tài xử lý vi phạm liên quan; đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng thẩm tra dự toán và quyết toán ngân sách. Trong đó có căn cứ pháp lý, thẩm quyền của HĐND; một số vấn đề cần lưu ý trong thẩm tra dự toán và quyết toán ngân sách; kinh nghiệm của HĐND thành phố Hà Nội trong thẩm tra dự toán…

Thông qua hội nghị, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý tài sản công trong toàn quận nắm bắt rõ hơn các hướng dẫn, văn bản quy định và cách sử dụng phần quản lý tài sản công, cũng như được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng trong thẩm tra dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương, góp phần tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

H.L