HĐND thành phố Hà Nội chất vấn 2 nhóm vấn đề được nhiều cử tri quan tâm

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, ngày 7/12, các đại biểu thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề.

Dự phiên chất vấn có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND Thành phố…

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND; theo chương trình kỳ họp đã được thông qua, hôm nay HĐND Thành phố dành thời gian một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

HĐND thành phố Hà Nội chất vấn 2 nhóm vấn đề được nhiều cử tri quan tâm
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo các quy định tại Điều 60, Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND; Điều 8 và Điều 9 Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND Thành phố đã gửi phiếu để các đại biểu HĐND thành phố, các Ban HĐND Thành phố đề xuất nhóm vấn đề chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp.

Qua tổng hợp, đa số các ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố đều tán thành, thống nhất cao lựa chọn 2 nhóm nội dung: Tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND Thành phố đã đến thời hạn giải quyết nhưng còn chậm, chưa hiệu quả.

Qua rà soát cho thấy, nhiều nội dung, vấn đề sau chất vấn, giám sát đã được UBND Thành phố, các sở, ngành và các cơ quan liên quan thuộc thành phố tập trung triển khai, thực hiện và có những chuyển biến, kết quả cụ thể như việc thúc đẩy và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền thành phố (thực tiễn cho thấy việc thường xuyên rà soát, đôn đốc, tái chất vấn nội dung đã cam kết rất hiệu quả).

Tuy nhiên, qua báo cáo của các Ban HĐND Thành phố, ý kiến của các vị đại biểu HĐND Thành phố và tổng hợp kiến nghị của cử tri, một số nội dung, vấn đề đã được HĐND Thành phố quyết nghị, kết luận tại các phiên chất vấn đã đến thời hạn giải quyết nhưng thực hiện còn chậm, chưa hiệu quả, cần được tái chất vấn để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình và có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để sớm giải quyết dứt điểm.

HĐND thành phố Hà Nội chất vấn 2 nhóm vấn đề được nhiều cử tri quan tâm
Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội.

Tiếp đó, HĐND Thành phố chất vấn về nhóm vấn đề lĩnh vực giao thông đô thị. Trên cơ sở kết quả giám sát và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học cho thấy, trong thời gian qua, lĩnh vực giao thông đô thị được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo và đã có những kết quả và chuyển biến.

Tuy nhiên, còn có các tồn tại, bất cập, vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác quản lý giao thông đô thị dẫn tới tình trạng quá tải về hạ tầng, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến trật tự giao thông đô thị và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Đây là những vấn đề quan trọng, cấp thiết, thách thức đặt ra trong quá trình phát triển của thành phố, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của cử tri, nhân dân và đang được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Vấn đề này cần được HĐND Thành phố chất vấn để xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm và lộ trình, giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Để phiên chất vấn đạt hiệu quả, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị, đối với các đại biểu khi đặt câu hỏi cần ngắn gọn, đúng đối tượng, tập trung vào những vấn đề cần quan tâm, đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung đã được chủ tọa thông qua. Thời gian đặt câu hỏi cho mỗi đại biểu không quá 2 phút. Mỗi đại biểu được trang bị 1 biển tranh luận, sử dụng khi cần tiếp tục tranh luận với người trả lời chất vấn để làm rõ thêm các nội dung chất vấn.

“Đối với người trả lời chất vấn phải trả lời đúng nội dung, đúng trọng tâm, thẳng vào những nội dung được hỏi, giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm, nhất là những nội dung chưa hoàn thành, chưa đảm bảo tiến độ, từ đó cam kết các giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm các công việc trong thời gian tới.Thời gian trả lời tối đa là 3 phút cho một vấn đề theo tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn”, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, thành viên UBND, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND và các đơn vị, cá nhân liên quan sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền về trách nhiệm được phân công.

 

Ngân Phương