HĐND thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh

Chiều 5/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm

Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng các Ban HĐND Thành phố gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội;

2. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội;

3. Ông Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội;

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố Hà Nội;

5. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội;

6. Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội;

7. Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh
Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Ủy viên UBND Thành phố gồm:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

2. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội;

3. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

5. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

6. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

7. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

8. Ông Trương Việt Dũng, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

9. Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên UBND, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

10. Bà Đặng Hương Giang, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội;

11. Bà Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội;

12. Bà Ngô Minh Hoàng, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội;

13. Ông Đỗ Đình Hồng, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao thành phố Hà Nội;

14. Bà Bạch Liên Hương, Ủy viên UBND; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội;

15. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội;

16. Ông Võ Nguyên Phong, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội;

17. Ông Lê Anh Quân, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

18. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;

19. Ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội;

20. Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên UBND, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;

21. Ông Ngô Anh Tuấn, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận tổ về: Các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; các nội dung chủ yếu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2023, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065;

Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023 – 2025; Đề án “Tổng thể nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

P.Ngân