HĐND thành phố Hà Nội thông qua danh mục dịch vụ sự nghiệp công 4 lĩnh vực

Sáng 6/12, tại kỳ họp thứ 14, các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 4 lĩnh vực của thành phố.

HĐND thành phố Hà Nội thông qua danh mục dịch vụ sự nghiệp công 4 lĩnh vực
Đại biểu thông qua Nghị quyết

Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao với 48 dịch vụ; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội gồm 5 nhóm dịch vụ với tổng cộng 26 danh mục dịch vụ; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với 21 dịch vụ; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông với 19 dịch vụ.

Đáng chú ý, trong danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, hoạt động sản xuất sản phẩm báo in, sản xuất sản phẩm báo điện tử, sản xuất chương trình truyền hình, sản xuất chương trình phát thanh, hoạt động xuất bản, hoạt động thông tin cơ sở… được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí.

Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội giao UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo rà soát, ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực và tổ chức triển khai các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm không trùng lặp hạng mục, nội dung công việc, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Trần Vũ