HĐND Thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động

Ngày 23/1, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp Thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó năm 2023, hoạt động của HĐND các cấp Thành phố không ngừng đổi mới, hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2023, HĐND Thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để thể chế hoá, ban hành các chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.
HĐND Thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị.

Bám sát chủ đề năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, hoạt động của HĐND các cấp Thành phố tiếp tục được nâng cao chất lượng theo hướng “Đổi mới – Sâu sát- Khoa học – Hiệu quả”. Tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan của Thành phố để tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo chức năng thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và đóng góp vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Thủ đô.

Trong đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, HĐND Thành phố đã tổ chức 4 kỳ họp trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét quyết định các nhiệm vụ theo thẩm quyền. HĐND Thành phố đã ban hành 70 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng có tác động sâu rộng đến hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của Thành phố.

Tại các kỳ họp nội dung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động từ sớm, từ xa và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, có sự tham gia ý kiến chất lượng của các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, chuyên gia, cử tri và nhân dân. Chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ và hội trường nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu. Hoạt động điều hành của Chủ tọa kỳ họp tiếp tục phát huy hiệu quả cao, điều hành đảm bảo khoa học, chính xác, dân chủ, linh hoạt, tạo không khí sôi nổi trong thảo luận, tranh luận tại nghị trường.

HĐND Thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động
Thường trực HĐND, UBND Thành phố trao Bằng khen cho các tập thể.

Các ý kiến phát biểu điều hành đảm bảo sắc sảo, có tính tổng hợp chung, đưa ra các yêu cầu, kết luận rõ ràng, cụ thể, rất thuận lợi để đại biểu xem xét quyết định các nội dung thông qua được Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn tiếp thu để chỉ đạo, triển khai thực hiện…

HĐND cũng tăng cường triển khai các hoạt động giám sát theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được đổi mới, đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực hiệu quả.

Đặc biệt quy trình phương thức giám sát được đổi mới, hiệu quả giám sát được tăng cường, hoạt động chất vấn giải trình của Thường trực HĐND và giám sát của tổ đại biểu HĐND các cấp được đẩy mạnh. Việc ban hành Nghị quyết HĐND các cấp về hoạt động chất vấn, giám sát được lan toả tạo hiệu lực, hiệu quả, thực chất.

Hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đúng quy định. Công tác tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức đổi mới; việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường phát huy hiệu quả cao.

Cùng với đó việc phối hợp, điều hoà, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan và HĐND các cấp được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả cao. Các đồng chí Thường trực, lãnh đạo chuyên trách các ban của HĐND các cấp Thành phố đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động chung của Thành phố, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

HĐND Thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động
Lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy trao Bằng khen cho các cá nhân.

Tại Hội nghị 6 ý kiến tham luận của đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được của HĐND các cấp. Trong đó, nhấn mạnh vai trò giám sát của HĐND các cấp được lan tỏa sâu rộng, nên hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát chuyên đề được triển khai chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm đại biểu trước các vấn đề cử tri quan tâm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của HĐND các cấp thành phố Hà Nội trong năm qua với những đổi mới rất thực chất trong hoạt động, nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo.

Nhấn mạnh năm 2023, Thành phố đạt được những kết quả hết sức nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội, Chủ tịch HĐND Thành phố khẳng định có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống HĐND các cấp.

HĐND các cấp Thành phố luôn đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát theo đúng nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND các cấp. Qua đó, hoạt động giám sát của HĐND đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, theo hướng thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Tái giám sát được chú trọng, các giải pháp, cam kết, lộ trình được cụ thể, công khai; quyết tâm đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết triệt để các nội dung. Hoạt động tiếp xúc cử tri, theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri có nhiều đổi mới, kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình cơ sở.

Nhấn mạnh, năm 2024 là năm rất quan trọng, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, HĐND các cấp Thành phố tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của cả năm. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; Nghị quyết XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

HĐND Thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động
Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”. Tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo quy định của Luật và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xác định công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Tăng cường tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện.

Đồng thời, HĐND các cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND, tăng cường nâng cao trình độ ứng dụng cho đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách; chú trọng công tác thi đua khen thưởng, tạo khí thế lan tỏa trong hoạt động HĐND các cấp. Các ban HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố tiếp thu ý kiến của các quận, huyện, lan tỏa những kinh nghiệm, cách làm hay để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND các cấp Thành phố một cách thực chất.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tin tưởng, từng đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND các cấp Thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 và của nhiệm kỳ 2021-2026.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân, Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 34 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua chuyên đề của HĐND thành phố Hà Nội năm 2023. 
Trần Vũ