HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn

Sáng nay (5/12) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp 14 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

3 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, năm 2023, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Năm 2023, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Thủ đô Hà Nội phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến bất thường, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai quyết liệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, quyết liệt tổ chức triển khai các nhiệm vụ mang tính chiến lược, thường xuyên quan tâm giải quyết các nhiệm vụ mang tính bức xúc dân sinh….

Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; các cấp, các ngành đã quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; quy tụ đoàn kết, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố…

HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn
Đại biểu dự kỳ họp

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng cho biết, kinh tế – xã hội năm 2023 của Thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, đã hoàn thành và vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá. Ước cả năm 2023, GRDP của Thành phố tăng 6,27%, thấp hơn kịch bản đề ra nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung cả nước (khoảng trên 5%); GRDP bình quân đầu người ước đạt 150 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Thu ngân sách trên địa bàn dự kiến đạt 400,4 nghìn tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với thực hiện năm 2022 (trong đó, thu nội địa năm 2023 ước đạt 373,1 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 93,18%); chi ngân sách chuyển dịch theo hướng tích cực, tiết kiệm chi thường xuyên; tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 504,89 nghìn tỷ đồng, tăng 9,0%; vốn FDI đạt 2.874 triệu USD, tăng 62%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 10%; lượng khách du lịch đến thủ đô Hà Nội dự kiến đạt 24 triệu lượt khách (20 triệu lượt khách nội địa; 4 triệu lượt khách quốc tế), vượt mục tiêu đề ra (22 triệu lượt khách); lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng dưới 4,5% – đạt mục tiêu đề ra (CPI bình quân 11 tháng tăng 1,8%).

Thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược liên quan đến phát triển Thủ đô trong tương lai như: Phối hợp Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tập trung, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6; dự kiến Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật quy hoạch; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố; khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, mục tiêu hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027…

Tiếp tục triển khai Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa; Nghị quyết về chuyển đổi số và xây dựng Thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch đầu tư về 3 mục tiêu – cải tạo, nâng cấp trường học, y tế và tu bổ di tích lịch sử giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo (dự kiến hết năm 2023 hoàn thành 1.005 công trình của 3 lĩnh vực này, gồm 382 công trình cấp thành phố, 623 công trình cấp huyện)…

HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

“Có thể khẳng định, những thành quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành uỷ; việc cụ thể hoá, thể chế hoá các chủ trương, cơ chế, chính sách của HĐND Thành phố; sự điều hành, quản lý, triển khai của UBND Thành phố; sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và sự đóng góp, ủng hộ của cử tri và nhân dân Thủ đô”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Hoạt động HĐND Thành phố đổi mới theo hướng toàn diện, thực chất

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng ghi nhận, trong thời gian vừa qua, HĐND, Thường trực HĐND đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, toàn diện, sâu sát và hiệu quả với những kết quả nổi bật. Đó là HĐND Thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021 – 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND”. Hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới theo hướng toàn diện, thực chất, phát huy hiệu lực, hiệu quả, như đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu, đánh giá tại kỳ họp thứ 12 là: “Làn gió tươi mới, điển hình trong hoạt động của các cơ quan dân cử cả nước”.

HĐND Thành phố đã nắm bắt, lựa chọn đúng và trúng các nội dung, những vấn đề quan trọng, cấp thiết, sát yêu cầu thực tiễn của Thành phố, cử tri và Nhân dân quan tâm để ban hành Nghị quyết và giám sát, tái giám sát, chất vấn, giải trình nhằm kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập và từ đó đề xuất thúc đẩy đầu tư, các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực của Thành phố.

Cùng với đó, tổ chức tốt các kỳ họp HĐND Thành phố, phiên giải trình, chất vấn. Nội dung chất vấn, giải trình đều là những nội dung quan trọng, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển Thành phố và đang được Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và được cử tri, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

HĐND Thành phố tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng thẩm tra; chú trọng, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ngoài ra Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, giám sát, lan toả không khí đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hệ thống HĐND các cấp của Thành phố. Thường trực HĐND Thành phố duy trì tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã và các xã, thị trấn để trao đổi, thảo luận, chia sẻ các giải pháp, cách làm hiệu quả trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, ban hành các cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn
Toàn cảnh kỳ họp

“Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đổi mới, trách nhiệm của HĐND các cấp và các vị đại biểu HĐND Thành phố. Ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và cử tri, nhân dân Thủ đô đã chung tay, chia sẻ, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hà Nội hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2023 vừa qua”, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương.

Đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch 5 năm 2021- 2025, là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 17 Đại hội Đảng bộ Thành phố, năm kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu HĐND Thành phố thực hiện 6 nhiệm vụ.

Trong đó ngoài các nội dung đã được đề cập cụ thể trong các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, HĐND Thành phố sẽ thảo luận, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, đảm bảo quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội và đầu tư công năm 2023 của Thành phố; đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để thảo luận kỹ lưỡng.

Từ đó phân tích, đặc biệt là dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao. Đặc biệt chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2024.

Đối với các nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách đặc thù, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị, HĐND Thành phố đi sâu vào làm rõ các tác động, tính hiệu quả, các giải pháp đột phá… để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND Thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Đây là hoạt động giám sát rất quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu, ngay sau kỳ họp này, UBND Thành phố, các cấp, các ngành cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND Thành phố. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

“Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán Giáp Thìn, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công, các đối tượng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng, không để gây bất ổn thị trường, giá cả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để nhân dân đón Tết vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm”, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị.

Trần Vũ