Hiệu quả từ phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”

Từ nhiều năm nay, phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” đã thật sự lan tỏa rộng rãi và mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần tạo dựng môi trường sư phạm, nâng cao chất lượng dạy và học trong mỗi nhà trường.

Nhằm tiếp tục triển khai các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của các nhà trường, gắn với việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ý thức xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo trường lớp luôn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”; thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.
Hiệu quả từ phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”
Thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả việc phát động phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”

Hưởng ứng phong trào, các đơn vị thường xuyên tu bổ, chăm sóc các bồn hoa, trồng thêm các loại hoa trong sân trường, trồng thêm cây xanh có bóng mát; cho học sinh tham gia vệ sinh trường lớp, tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng nhằm giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân. Sân trường, lớp học và khu vực xung quanh trường được vệ sinh sạch sẽ; đảm bảo các phòng học, phòng chức năng, hành lang, tường rào… được trang trí đẹp, có tính giáo dục.

Là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2 triệu học sinh, hiện nay, phong trào đang dần tạo nên những chuyển dịch tích cực ở mỗi nhà trường. Phong trào đã trở thành động lực, có tác dụng khích lệ, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia đảm bảo cảnh quan trường, lớp luôn “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

Trong giai đoạn 2018 – 2023, đã có gần 500 lượt đơn vị đăng ký tham gia thực hiện phong trào được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng Giấy khen.

T.P
https://laodongthudo.vn/hieu-qua-tu-phong-trao-thi-dua-xay-dung-truong-hoc-xanh-sach-dep-an-toan-158926.html