Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Chiều 26/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện đăng ký đảm nhận chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao của cán bộ, đảng viên.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó, phức tạp
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong triển khai thực hiện đăng ký đảm nhận chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

94% đảng viên đăng ký thực hiện việc mới, việc khó

Năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy và UBND quận đã phê duyệt đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm của 51 đồng chí với 53 nội dung. Năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy và UBND quận đã phê duyệt nội dung đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của 54 đồng chí với 163 nội dung.

Cùng với việc chỉ đạo đăng ký, đảm nhận giải quyết các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đối với cán bộ chủ chốt của quận, Quận ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở phê duyệt nội dung đăng ký nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của 173 đồng chí cấp ủy viên, triển khai đăng ký đảm nhận việc mới, việc khó đến từng đảng viên, toàn quận đã có 7126/7560 (94%) đảng viên đăng ký thực hiện việc mới, việc khó. Nội dung đăng ký của các đồng chí cán bộ chủ chốt quận tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận cũng như kết quả giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, cho thấy trong 2 năm vừa qua việc đăng ký, đảm nhận chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của các đồng chí cán bộ chủ chốt quận đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận, nhiều đồng chí đã hoàn thành xuất sắc những nội dung đã đăng ký.

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó, phức tạp
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện đăng ký đảm nhận chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Cụ thể: Năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận đạt được một số kết quả nổi bật. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, trong đó 7/21 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của quận đạt 100,4% kế hoạch năm, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 110,8% kế hoạch năm và tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách đạt 168% kế hoạch năm; chi ngân sách đạt 96% kế hoạch năm.

Công tác cải cách hành chính của quận đạt kết quả tốt, xếp vị trí thứ 4/30 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố về chỉ số cải cách hành chính; đứng thứ 3/30 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố về chỉ số hài lòng của người dân…

Năm 2023, đội ngũ cán bộ chủ chốt quận tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả nổi bật. Quận đã hoàn thành 21/21 chỉ tiêu; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của quận tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022. Quận cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn trên địa bàn.

Một số việc khó tồn tại nhiều năm được quận chỉ đạo khắc phục có hiệu quả như: Với các nội dung kết luận thanh tra còn tồn đọng, đã triển khai thực hiện xong 8 kết luận thanh tra với 55 nội dung; đề nghị thu hồi diện tích đất còn lại không đủ điều kiện xây dựng sau giải phóng mặt bằng Dự án mương thoát nước Hà Nội (giai đoạn II) tại phường Bưởi; sau 12 năm tuyên truyền vận động thành công, một gia đình đồng ý di chuyển chỗ ở ra khỏi địa chỉ 18 Tam Đa để UBND phường Thụy Khuê thực hiện Dự án xây dựng nhà sinh hoạt khu dân cư; xử lý dứt điểm vi phạm tại Quán Sen Đầm Trị và hoàn thành việc thu hồi diện tích đất công; đặc biệt năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, quận Tây Hồ đã di dời thành công các phương tiện thủy nội địa đang neo đậu tại khu vực đầm Bảy ra khỏi Hồ Tây.

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó, phức tạp
Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy.

Nhằm biểu dương, ghi nhận những kết quả các tập thể, cá nhân đã đạt được, tại hội nghị, Quận ủy Tây Hồ trao khen thưởng cho 12 tập thể, 35 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện đăng ký đảm nhận chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Tạo khí thế mới, phong trào thi đua sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị quận

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Việc đăng ký việc mới, việc khó đã không chỉ dừng lại ở việc phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong giải quyết khó khăn, phức tạp của quận, việc làm này còn tạo ra một khí thế mới, một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị quận trong việc chung tay, góp phần xây dựng quận Tây Hồ “văn hiến, văn minh, hiện đại”. Nhiều gương đảng viên điển hình đã xuất hiện trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đảm đương những nhiệm vụ khó khăn phức tạp vì lợi ích của chính địa phương, đơn vị, ngay từ khu dân cư”.

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó, phức tạp
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên cơ sở phát huy những kết quả thành tích đã đạt được trong 2 năm qua, đồng thời tiếp tục tạo đột phá trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận trong năm 2024, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị toàn thể các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên chú trọng thực hiện một số nội dung trọng tâm: Các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục duy trì hiệu quả triển khai việc đăng ký, đảm nhận giải quyết các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao đối với những cán bộ chủ chốt của quận và đăng ký việc mới, việc khó đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn quận.

Các cấp ủy Đảng tập trung quán triệt thực hiện tốt phương châm các việc cấp bách phải được giải quyết ngay, các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt trước khi quyết định. Các công việc khác phải được giải quyết bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng; lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, nhất là những việc khó, những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát việc thực hiện nội dung đăng ký, đảm nhận giải quyết các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của các đồng chí cán bộ chủ chốt quận; đồng thời cần khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện thành công phong trào thi đua do các ngành, Thành phố phát động góp phần xây dựng quận Tây Hồ theo hướng “văn minh, văn hiến, hiện đại”, sớm trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô.

N.Hoa