Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 06/NQ-ĐCT và Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022, bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.
Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động
Thời gian qua, nhiều người lao động ở Nghệ An bị giảm giờ làm, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và suy thoái kinh tế. (Ảnh: Thành Vinh)

Đối với đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, điều kiện hỗ trợ: Bị giảm thời gian làm việc hằng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên; thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

Mức hỗ trợ: Đối với người lao động là đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) là 1 triệu đồng/người. Người lao động không là đoàn viên là 700 nghìn đồng/người.

Đối với đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, điều kiện hỗ trợ: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân); thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023; thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

Mức hỗ trợ: Đối với người lao động là đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) là 2 triệu đồng/người. Người lao động không là đoàn viên là 1,4 triệu đồng/người.

Đối với đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, điều kiện hỗ trợ: Chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Mức hỗ trợ: Đối với người lao động là đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) là 3 triệu đồng/người. Người lao động không là đoàn viên là 2,1 triệu đồng/người.

Ông Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, để kịp thời chia sẻ với đoàn viên, người lao động thuộc các trường hợp trên, LĐLĐ tỉnh đã giao các ban, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhanh chóng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ. Tăng cường thông tin tuyên truyền để các Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động nắm bắt và làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ nếu đủ điều kiện.

Thành Vinh