Hoàn thiện thể chế về văn hóa, giáo dục, y tế cho Thủ đô

Bộ Tư pháp vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Tham vấn các nhà đầu tư, doanh nghiệp về các quy định đầu tư, kinh doanh, biện pháp thu hút đầu tư trong lĩnh vực văn hóa – thể thao, giáo dục đào tạo, y tế”, nhằm tham vấn ý kiến xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hồng Tuyến, các quy phạm liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế trong dự thảo Luật là bước cụ thể hóa mục tiêu mà Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, đó là: “Xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực”.

Theo đó, tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hòa giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, trong đó văn hóa, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô…

Hoàn thiện thể chế về văn hóa, giáo dục, y tế cho Thủ đô
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo.

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, mục tiêu đặt ra là xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, trình độ đào tạo; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo, mở rộng quy mô hợp tác quốc tế để xây dựng Thủ đô Hà Nội thành trung tâm giáo dục chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, giáo dục và đào tạo của Thủ đô.

Trong lĩnh vực y tế, hướng tới nâng cao năng lực, xây dựng hệ thống y tế Thủ đô ngày càng phát triển, hiện đại, hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung góp ý về các nội dung: Chính sách hỗ trợ cho các trường học trên địa bàn; đơn giản hóa thủ tục hành chính thành lập trường, các thủ tục đầu tư, xây dựng trường; cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập; nghiên cứu bổ sung ưu đãi về thể thao (cơ sở hạ tầng, xổ số thể thao, kinh tế thể thao); phát triển du lịch ngoại thành Hà Nội; chính sách ưu đãi, thu hút các dự án đầu tư mới vào các ngành điện ảnh, nghệ thuật; việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo tổn di sản và phát triển văn hóa Thủ đô…

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá cao các góp ý tại Hội thảo, cho biết Tổ biên tập sẽ tiếp thu các ý kiến để nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Cùng với đó, Ban soạn thảo cần tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi theo kế hoạch, sau đó tổng hợp, chắt lọc để tiếp thu một cách tối đa, đảm bảo tính khả thi của dự án Luật.

Thứ trưởng cũng đề nghị các ngành của thành phố Hà Nội cần phối hợp Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách bài bản, hiệu quả để tạo được đồng thuận xã hội, đáp ứng kỳ vọng Hà Nội đặt ra.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, thời gian vừa qua, Thành phố đã phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thống nhất, đưa dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024, sửa đổi Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023.

Bộ Tư pháp và UBND Thành phố đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo các chính sách đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất đề xuất và báo cáo Chính phủ, Quốc hội. Hiện nay, Dự thảo Luật đang trong quá trình được tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đối tượng tác động và hoàn thiện để chính thức tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/hoan-thien-the-che-ve-van-hoa-giao-duc-y-te-cho-thu-do-157159.html