Học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục được cụ thể hóa trong nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Thời gian tới, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được cụ thể hóa gắn với phương châm, nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục được cụ thể hóa trong nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang thông tin về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua trong các cấp Công đoàn.

Thông tin về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua trong các cấp Công đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Người, nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với quán triệt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 37/HD-TLĐ, ngày 28/10/2021, về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong đó nêu rõ nội dung học tập, tiêu chí để đánh giá, xếp loại cho từng đối tượng công chức, viên chức, người lao động và cán bộ Công đoàn; ban hành Kế hoạch số 154/KH-TLĐ, ngày 08/12/2021, về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; thường xuyên giao ban, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kết luận 01 và Chỉ thị 05.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 100% LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Trong 2 năm qua, các cấp Công đoàn đã tổ chức hơn 26 nghìn cuộc tuyên truyền, quán triệt với sự tham gia của hơn 3 triệu lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Từ “học tập” đã chuyển thành hành động “làm theo”, cụ thể, đã có 7.256 lượt tập thể và 812.800 lượt cá nhân đăng ký thực hiện 966.500 việc làm theo Bác.

Học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục được cụ thể hóa trong nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp
Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiều Công đoàn cơ sở và đoàn viên đã có những việc làm hay, hành động đẹp, đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, góp phần ây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động được đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng. Điển hình là Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đã “về đích” sớm gần 1 năm, mang lại giá trị làm lợi khoảng 16.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện hàng vạn mô hình tốt, cách làm hay, nhiều sáng kiến, sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội và trong hoạt động công đoàn. Cán bộ Công đoàn đã thực hiện nêu gương học đi đôi với làm.

“Lời Bác dạy tại Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, ngày 19/7/1960: “Cán bộ phải cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, cùng bàn bạc” được cán bộ Công đoàn cụ thể hóa thành phương châm hành động “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn”. Nhất là trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống đại dịch Covid-19, hàng nghìn cán bộ Công đoàn trên khắp mọi miền Tổ quốc đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm lao vào tâm dịch chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, chia sẻ với doanh nghiệp”, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang thông tin.

Tổ chức Công đoàn đã dành hơn 6 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn. Đầu năm 2023, khi người lao động bị mất, giảm việc làm do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng Tổng LĐLĐ Việt Nam đã sớm triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ thiết thực, kịp thời.

Những nỗ lực, thành quả đó cho thấy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn. Hai năm qua đã có 15.128 tập thể, cá nhân được các cấp Công đoàn biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục được cụ thể hóa trong nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam tới các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được cụ thể hóa gắn với phương châm, nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo lời dạy của Bác. Đề cao trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ Công đoàn, nhất là người đứng đầu cơ quan Công đoàn các cấp, năng động, sáng tạo kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, người lao động. Để từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thực chất vì đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 14/5, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương và trao tặng Bằng khen cho 58 tập thể, 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những đại diện tiêu biểu cho hơn 15 nghìn tập thể, cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ các cấp Công đoàn.
B.D
https://laodongthudo.vn/hoc-tap-va-lam-theo-bac-se-tiep-tuc-duoc-cu-the-hoa-trong-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan-cac-cap-155856.html