Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.

Cụ thể, tại kỳ họp, HĐND quận đã xem xét, thảo luận, quyết nghị 6 nghị quyết. Cụ thể, Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án (gồm 6 dự án nhóm B, 44 dự án nhóm C), với tổng mức đầu tư trên 1.068 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án (gồm 1 dự án nhóm B, 1 dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư trên 112 tỷ đồng.
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tặng hoa chúc mừng Ủy viên UBND.

Nghị quyết về việc cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách quận; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và điều hòa kế hoạch vốn năm 2024; Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương sử dụng nguồn ngân sách quận để hỗ trợ Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Phúc Thọ xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận và bầu bổ sung thành viên UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND quận đã xem xét báo cáo tình hình sử dụng các nguồn kinh phí cấp quận năm 2024; điều chỉnh nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 và phương án sử dụng số tăng thu ngân sách quận năm 2023 để thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 15 HĐND quận khóa III đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân quận Bắc Từ Liêm, các Ban HĐND quận, các vị đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng.

UBND và các cơ quan chuyên môn của quận đã khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để HĐND quận xem xét, biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao (đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành). Trong đó có những nội dung rất quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội của quận trong thời gian trước mắt và những năm tiếp theo.

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND.

Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND quận, các cấp, ngành, đơn vị, UBND 13 phường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND quận đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Đối với việc triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của quận ở các lĩnh vực được thông qua tại kỳ họp này với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung khó và phức tạp trong tổ chức thực hiện.

Vì vậy, UBND quận cần tập trung rà soát, đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tất cả các bước đầu tư, từ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, thanh quyết toán… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát để sớm hoàn thành công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và phát huy hiệu quả.

Chủ tịch HĐND quận cũng đề nghị, trước mắt, lãnh đạo quận chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đã được HĐND phê duyệt chủ trương, đảm bảo có quyết định phê duyệt dự án để trình HĐND quận bố trí vốn khởi công mới năm 2024.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết khó khăn, vướng mắc, tồn tại đối với 54 dự án đã đăng ký với Ban Thường vụ Quận ủy theo Kế hoạch số 172-KH/QU ngày 16/01/2024 gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 24 ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngoài ra, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; có biện pháp xử lý kiên quyết đối với dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, chậm thanh quyết toán, định kỳ báo cáo HĐND quận kết quả thực hiện, đồng thời công khai với cử tri và nhân dân được biết.

L.T