Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm khai mạc Kỳ họp thứ Tám

Sáng 15/12, Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận. 

Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Thanh Mai – Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Đức Hoạt – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

Khai mạc Kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Trần Đức Hoạt nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Tám là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân quận để xem xét tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2022; kế hoạch năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm khai mạc Kỳ họp thứ Tám
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Với phương châm lan toả không khí đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng chí Trần Đức Hoạt đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, sâu sắc, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp.

Ngay sau phần khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quốc Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của quận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách quận năm 2023.

Theo đó, năm 2022, được sự quan tâm của Thành phố, sự tập trung lãnh đạo của Quận ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; cả hệ thống chính trị quận, phường đã vào cuộc tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm khai mạc Kỳ họp thứ Tám
Toàn cảnh Kỳ họp.

Quận Nam Từ Liêm đã tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao quận lần thứ II năm 2021-2022; công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với các tuyến đường giao thông và các dự án hạ tầng xã hội được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư của 2 dự án tuyến đường khung lớn trên địa bàn (dự án Lê Quang Đạo kéo dài và dự án nâng cấp, mở rộng đường 70) được chú trọng và đã đạt được những kết quả cụ thể. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ được tăng cường và có chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; mô hình đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được triển khai tích cực.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm 2022 là 8.015,589 tỷ đồng/6.942,090 tỷ đồng, đạt 115% dự toán Thành phố và quận giao, bằng 105% so với cùng kỳ; Chi cân đối ngân sách ước thực hiện cả năm 2022 là: 1.500,874 tỷ đồng, đạt 99% dự toán phân bổ trong năm 2022. Tình hình kinh tế – xã hội quận tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực, dự kiến hoàn thành 14/14 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, dự toán thu chi ngân sách Thành phố giao; 22/22 chỉ tiêu Hội đồng nhân dân quận giao, trong đó có 06/14 chỉ tiêu vượt kế hoạch Thành phố giao.

Tại Kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân quận cũng báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quận năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám – Hội đồng nhân dân quận. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thông báo về công tác xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tòa án nhân dân quận báo cáo tóm tắt kết quả xét xử của Tòa án nhân dân quận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Viện Kiểm sát nhân dân quận báo cáo tóm tắt công tác của Viện kiểm sát nhân dân quận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phương Bùi