Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mê Linh đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” và tập huấn kiến thức về cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch”; mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” giai đoạn 2023 – 2026 tại xã Tự Lập. Đây là địa phương thứ hai (sau xã Liên Mạc) được Hội LHPN huyện lựa chọn triển khai mô hình.

Mô hình điểm xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” (có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) là mô hình nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đây cũng là cách làm sáng tạo, thiết thực nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh ra mắt mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”
Lãnh đạo Hội LHPN huyện Mê Linh và lãnh đạo xã Tự Lập tặng cây hoa và chế phẩm sinh học cho các hội viên tham gia mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”.

Theo đó, Hội LHPN huyện Mê Linh đặt mục tiêu triển khai mô hình tại 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Quá trình thực hiện mô hình giúp hội viên có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, liên kết trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, chung tay xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để mô hình dược duy trì nền nếp, hiệu quả, lãnh đạo Hội LHPN huyện Mê Linh đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội xã Tự Lập quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Hội LHPN xã duy trì, phát triển mô hình gắn với phong trào xây dựng tuyến đường hoa, ngõ xóm, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp; cánh đồng sạch; phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình…

Hội LHPN xã Tự Lập chủ động hướng dẫn Chi hội Phụ nữ thôn Yên Bài triển khai mô hình điểm; thường xuyên kiểm tra, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân điển hình để nhân rộng. Các hội viên tham gia mô hình điểm cần chủ động giúp đỡ nhau thực hiện các tiêu chí của mô hình, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tại Hội nghị, Hội LHPN huyện Mê Linh đã tặng cây hoa giấy và chế phẩm sinh học cho 26 hộ gia đình tham gia mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch”.

Lương Hằng
https://laodongthudo.vn/hoi-lien-hiep-phu-nu-huyen-me-linh-ra-mat-mo-hinh-gia-dinh-5-co-3-sach-159459.html