Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á sắp diễn ra tại Hà Nội

Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 29-30/11/2023 nhằm chia sẻ các quan điểm, tầm nhìn về phát triển thành phố thông minh của các diễn giả, lãnh đạo các thành phố trong khu vực và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023.

Hội nghị được tổ chức nhằm chia sẻ các quan điểm, tầm nhìn về phát triển thành phố thông minh của các diễn giả, lãnh đạo các thành phố trong khu vực và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước.

Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á sắp diễn ra tại Hà Nội
Ảnh minh họa.

Đồng thời, giới thiệu chương trình chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các thách thức và những vấn đề cần giải quyết trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. Hội nghị cũng sẽ lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia và doanh nghiệp về xây dựng thành phố Hà Nội thông minh; cũng như thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin Hà Nội và quốc tế.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 2.000 khách từ lãnh đạo các cơ quan Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong nước và quốc tế.

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện.

Trước đó ngày 30/12/2022, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết nêu rõ quan điểm thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy và hành động về thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh là trách nhiệm, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và của toàn xã hội, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến – văn minh – hiện đại”.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: Đến năm 2025, thực hiện chuyển đổi số phát triển Thủ đô theo hướng thông minh, hiện đại; tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số…

P.Ngân