Hơn 233.000 thí sinh thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”

Tính từ ngày 1/8 đến ngày 14/8, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” đã có 233.000 người dự thi chính thức.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/3/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 1/8, kết thúc vào 24h00 ngày 1/9/2023 trên website https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn, được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố (https://hanoi.gov.vn/) và Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/).
Hơn 233.000 thí sinh thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”
Cuộc thi tổ chức trên website https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn

Cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch hàng ngày.

Từ đó, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cư trú trên địa bàn Thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Đồng thời, cuộc thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

Qua theo dõi của Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố, các địa phương, đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia Cuộc thi.

Đến nay, khối sở, ban, ngành các đơn vị có số lượng người dự thi đông là: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Điện lực Hà Nội; Khối quận, huyện, thị xã gồm: Đông Anh, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Long Biên, Thanh Xuân, Ứng Hòa…

H.L
https://laodongthudo.vn/hon-233000-thi-sinh-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-dinh-danh-dien-tu-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-159309.html