Hơn 92% đảng viên quận Bắc Từ Liêm sử dụng Sổ tay đảng viên

Thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận Bắc Từ Liêm đã tích cực triển khai cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tới toàn thể đảng viên. Đến nay, toàn quận có 12.256 đảng viên cài đặt thành công tài khoản (đạt 92,1% trên tổng số đảng viên; đạt 101,6% trên tổng số đảng viên có đủ điều kiện).

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 117-KH/QU ngày 9/02/2023 của Quận ủy Bắc Từ Liêm, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đến các cấp ủy trực thuộc.

Cùng với việc tham gia buổi tập huấn cài đặt, vận hành sử dụng phần mềm, một số Đảng bộ đã thành lập các tổ hỗ trợ triển khai phần mềm với thành phần là các đồng chí cấp ủy cơ sở, đoàn viên thanh niên, giáo viên dạy công nghệ thông tin tại các trường học, cảnh sát khu vực, trong đó lực lượng nòng cốt là các đoàn viên thanh niên…

Hơn 92% đảng viên quận Bắc Từ Liêm sử dụng Sổ tay đảng viên
Thanh niên quận Bắc Từ Liêm và các đồng chí cảnh sát khu vực hỗ trợ cài đặt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tại các chi bộ.

Việc thành lập các tổ hỗ trợ cài đặt phần mềm ở một số Đảng bộ đã đẩy nhanh tiến độ và giúp đồng chí Bí thư chi bộ, đảng viên tại các chi bộ tiếp cận phần mềm hiệu quả hơn. Theo đó, các đơn vị tổ chức triển khai cài đặt, đăng ký phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” ngay trong buổi họp chi bộ tháng 3/2023. Các đảng viên vắng mặt tại cuộc họp chi bộ và một số đảng viên miễn tham gia sinh hoạt đảng được tổ hỗ trợ triển khai phần mềm hướng dẫn trực tiếp tại nhà hoặc thông qua các ứng dụng mạng xã hội…

Theo báo cáo của các đơn vị, việc triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” bước đầu được các đảng viên đón nhận tích cực; một số đảng viên miễn sinh hoạt đảng vì tuổi cao, sức khỏe yếu, không có điện thoại thông minh đã được gia đình mua tặng điện thoại để đăng ký và cài đặt phần mềm. Đến ngày 15/3/2022, toàn quận có 12.256 đảng viên cài đặt thành công tài khoản (đạt 92,1% trên tổng số đảng viên; đạt 101,6% trên tổng số đảng viên có đủ điều kiện).

Thông qua việc đăng ký, cài đặt và sử dụng phần mềm, các tổ chức cơ sở đảng đã chỉnh lý lại dữ liệu đảng viên, nhất là dữ liệu về nơi sinh hoạt đảng, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên.

Nguyễn Hảo
https://laodongthudo.vn/hon-92-dang-vien-quan-bac-tu-liem-su-dung-so-tay-dang-vien-153715.html