Hướng đến phát triển toàn diện kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi Thủ đô

Ngày 26/10, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Quốc Oai về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn I, từ năm 2021-2025.

Đoàn đã đến giám sát thực tế dự án cải tạo, nâng cấp đường từ TL446 đi hồ C5 xã Thạch Hòa và dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng kết hợp mương tưới tiêu xã Đông Xuân.
Hướng đến phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi Thủ đô
Đoàn giám sát thực tế Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ TL446 đi hồ C5 xã Thạch Hòa.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Quốc Oai, hiện các dân tộc thiểu số của huyện sinh sống đan xen tại 21/21 xã, thị trấn, với 7.143 người, chiếm 3,71% dân số toàn huyện, trong đó chủ yếu sống tập trung thành cộng đồng tại 12 thôn thuộc 2 xã miền núi Phú Mãn và Đông Xuân.

Thực hiện Chương trình của Thành phố, huyện đã ban hành các văn bản, kế hoạch về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quốc Oai giai đoạn 2021-2030.

Đến nay, đối chiếu các chỉ tiêu, mục tiêu theo Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, huyện đã đạt kết quả khả quan: Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 xã Đông Xuân đạt 54 triệu đồng/người/năm, xã Phú Mãn 51 triệu đồng/người/năm.

Tại xã Phú Mãn, đến nay không còn hộ nghèo, xã Đông Xuân chỉ còn 4 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,3%). Tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng Văn hóa đạt 100%, tỷ lệ gia đình được công nhân và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 95,8%. Trên địa bàn, 100% thôn đã có nhà văn hóa, duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia y tế, 93,3% trường công lập đạt chuẩn quốc gia…

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao sự vào cuộc của huyện Quốc Oai và các xã về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố Hà Nội giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách tới đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như đối với những xã vùng ngoài dân tộc thiểu số. Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, duy trì và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là tỷ lệ giải ngân các dự án… với mục tiêu cuối cùng là để đồng bào dân tộc miền núi được tiếp cận nhanh với cơ chế chính sách, các dự án.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị huyện Quốc Oai quan tâm khai thác hiệu quả các chương trình, dự án đã được đầu tư; chỉ đạo các ngành triển khai tích cực giải quyết những vấn đề phát sinh từ những chương trình, dự án thuộc thẩm quyền; chuẩn bị tốt cho những dự án đầu tư mới để đảm bảo khi triển khai không xảy ra vướng mắc. Để làm được điều đó, cần có sự phối hợp của cấp ủy và chính quyền địa phương trong quá trình lập dự án; phát huy vai trò giám sát, hướng dẫn cơ sở của MTTQ trong quá trình thực hiện dự án, khơi dậy lòng dân, nhằm tăng cường tiếng nói cơ sở, tạo sự đồng thuận.

B.D