Huy động nguồn lực để thực hiện Quy hoạch Thủ đô một cách hiệu quả, bền vững

“Công tác lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là một trong những nội dung quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải khẳng định tại hội thảo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030” do Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố Hà Nội tổ chức sáng 21/11/2023.

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển Thủ đô

Theo Phó Chủ tịch Hà Minh Hải, Quy hoạch Thủ đô là việc sắp xếp, phân bố không gian phát triển các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Trên cơ sở Đề cương định hướng được BCH Đảng bộ Thành phố thông qua, Dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được tập trung xây dựng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, với phương pháp tích hợp, đồng bộ và cách làm khoa học, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới; với quan điểm xuyên suốt đó là “văn hóa và con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, là động lực, nguồn lực quan trọng để phát triển Thủ đô”.

ha-minh-hai-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại hội thảo.

Ngoài việc triển khai thực hiện theo quy định, Quy hoạch Thủ đô đã quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, định hướng chiến lược trong Nghị quyết số 15 và các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; huy động sự tham gia của các cá nhân, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước trên địa bàn; đã mời và tham vấn ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, đội ngũ trí thức hàng đầu của cả nước và Thủ đô với nhiều hình thức: hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ xin ý kiến, tham vấn, phỏng vấn, trao đổi…

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, “Hiện nay, Thành phố đang tiến hành các bước xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô và các tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi trình thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được gửi xin ý kiến gồm 1.200 trang được tích hợp từ 39 nội dung đề xuất của các ngành, lĩnh vực, 30 nội dung đề xuất của các quận, huyện, thị xã kèm theo hệ thống sơ đồ, bản đồ được số hóa.

Nội dung chủ yếu của Dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội bao gồm: 5 quan điểm phát triển, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 2 ưu tiên thực hiện (vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường và cải tạo, chỉnh sang, tái thiết đô thị…)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải

Thủ đô Hà Nội được nghiên cứu tổ chức thành 5 vùng phát triển kinh tế – xã hội, 5 không gian chú trọng phát triển (không gian văn hoá, không gian xây dựng, không gian ngầm, không gian xanh, không gian số).

Các định hướng quy hoạch các ngành, lĩnh vực, địa bàn được tập trung theo 5 tuyến hành lang và vành đai kinh tế, gắn với 5 trục phát triển, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ (hệ thống đường vành đai và đường sắt đô thị; các trục cao tốc).

Dự án Quy hoạch Thủ đô cũng đồng thời nghiên cứu hình thành 2 thành phố trực thuộc Thủ đô, tạo nên hình ảnh Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Kết nối toàn cầu với những đặc trưng về kinh tế, xã hội phát triển, văn hoá, đặc sắc, có bản sắc riêng, môi trường xanh, trong lành, người dân được thụ hưởng cuộc sống có chất lượng tốt.

Các nội dung phương án quy hoạch Thủ đô tập trung xoay quanh 5 trụ cột phát triển: Văn hóa, con người và di sản nghìn năm văn hiến; Phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; Hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại; Xã hội số, đô thị thông minh; Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục gợi mở, đề xuất các ý tưởng, giải pháp

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Hội thảo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030” do Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố Hà Nội nhằm mục đích làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng Quy hoạch Thủ đô, đồng thời tiếp tục gợi mở, đề xuất các ý tưởng, giải pháp xây dựng quy hoạch, nhất là các nội dung đột phá, các trọng tâm và việc khai thác, huy động nguồn lực để thực hiện Quy hoạch một cách hiệu quả, bền vững.

Các tham luận gửi tới hội thảo đã làm rõ nội hàm, khái niệm, nguyên tắc trong lập Quy hoạch Thủ đô; các vấn đề về triết lý phát triển Thủ đô, cụ thể hóa nội hàm “văn hiến – văn minh – hiện đại” và giải pháp vận dụng hiệu quả vào các phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực, đô thị, nông thôn; các kinh nghiệm quốc tế trong lập Quy hoạch, đặc biệt là kinh nghiệm trong xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn hướng đến thành phố toàn cầu, kinh nghiệm về liên kết phát triển vùng, kinh nghiệm về phân bố không gian các lĩnh vực kinh tế – xã hội, các mô hình đô thị, không gian xanh, hành lang xanh…

Đối với các yêu cầu thực tiễn trong lập Quy hoạch Thủ đô, nhiều tham luận cũng đã lưu ý về vấn đê cụ thể hóa quy hoạch Quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch các ngành, lĩnh vực; những giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt các chức năng của Thủ đô, trong đó đặc biệt ưu tiên chức năng là trung tâm đầu não chính trị và văn hóa.

ha-noi.jpg
Thành phố mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ để bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng Quy hoạch Thủ đô.

Để góp phần nâng cao chất lượng Quy hoạch Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND Thành phố bày tỏ mong muốn được lắng nghe các ý kiến gợi ý về các vấn đề kết nối vùng, những nội dung cần chú trọng ưu tiên trong kỳ quy hoạch này như (khai thác, phát huy vai trò sông Hồng; phát triển nông thôn; xử lý ô nhiễm môi trường đô thị; phát triển hạ tầng đặc biệt hạ tầng số); Các mô hình, ý tưởng phát triển đặc sắc, gắn với phát triển Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Thành phố kết nối toàn cầu; Các điều kiện, giải pháp để thực hiện tốt Quy hoạch Thủ đô sau khi được phê duyệt theo quy định, trong đó, tập trung vào các giải pháp hoàn thiện thể chế; các vấn đề về phân cấp, phân quyền; các giải pháp huy động nguồn lực; sự phối hợp giữa Thành phố với các bộ, ngành; các giải pháp hợp tác vùng, hợp tác quốc tế…

“Thành phố mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ để bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng Quy hoạch Thủ đô; góp phần xây dựng một Hà Nội xanh – thanh bình – thịnh vượng, một Thành phố đáng sống với hệ giá trị đặc trưng: “Thủ đô Văn hiến – Kết nối toàn cầu – Thanh lịch hào hoa – Phát triển hài hòa – Thanh bình thịnh vượng”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải bày tỏ./.

Thụy Phương

Huy động nguồn lực để thực hiện Quy hoạch Thủ đô một cách hiệu quả, bền vững (nguoihanoi.vn)