Huyện Chương Mỹ đủ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới

Tính đến nay, huyện Chương Mỹ đã có 30/30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Mới đây, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã đi khảo sát thực tế cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Chương Mỹ. Qua khảo sát, các thành viên Đoàn thẩm định của Thành phố đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của huyện. Đồng thời đã đưa ra những ý kiến đóng góp và chấm điểm đối với từng tiêu chí nông thôn mới.

Đoàn thẩm định của Thành phố đi khảo sát thực tế tại huyện Chương Mỹ.
Đoàn thẩm định của Thành phố làm việc với huyện Chương Mỹ.

Sau khi đi khảo sát thực tế và nghe UBND huyện Chương Mỹ báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, các thành viên Đoàn thẩm định của Thành phố đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của huyện; đồng thời đóng góp ý kiến và chấm điểm đối với từng tiêu chí nông thôn mới.
Trong 10 năm (2010 – 2020), huyện Chương Mỹ đã huy động tổng nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là trên 5.186 tỷ đồng. Huyện cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 11,6%/năm. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,64%; Tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt 90,1%; tỷ lệ trẻ em thấp còi 8,6%. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Huyện đã có 30/30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường ngày càng được tăng cường, tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt duy trì trật tự và văn minh đô thị, hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý dứt điểm các tồn tại trong quản lý, sử dụng quỹ đất công, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa và gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp.

Huyện Chương Mỹ tập trung quyết liệt thực hiện công tác vệ sinh môi trường. 

Trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua công tác vệ sinh môi trường trên địa huyện được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Đến này 30/30 xã được đánh giá đạt và cơ bản đạt tiêu chí số 17 – Môi trường và An toàn thực phẩm.
Huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung quyết liệt để thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Trong đó, yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải vứt không đúng nơi quy định; dọn dẹp, phát quang dọc các tuyến đường làng, ngõ xóm, công trình thủy lợi; Chỉ đạo UBND các xã có làng nghề xây dựng Phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định; rà soát lại phương án thu gom, xử lý triệt để chất thải sinh hoạt, tập trung đẩy mạnh phân loại rác từ hộ gia đình, phân loại và thu gom riêng đối với chất thải công nghiệp; kiên quyết chấm dứt tình trạng xả rác và khu vực công cộng, đường giao thông; bổ sung các điểm thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật theo quy định; có giải pháp cụ thể quản lý, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường.
UBND huyện tập trung tuyên truyền, chỉ đạo các xã, thị trấn thu gom, dọn dẹp các điểm tập kết vật liệu xây dựng; triển khai giải tỏa các điểm cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn huyện không để tình trạng lấn chiếm lòng đường…

Công trình vẽ tranh tường bích họa tại khu vực chùa Trăm Gian với chiều dài trên 50 mét.

Qua khảo sát thực tế và thẩm tra hồ sơ của huyện Chương Mỹ, với những kết quả đạt được, Đoàn thẩm định của Thành phố đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện và khẳng định huyện Chương Mỹ đủ điều kiện đề nghị Trung ương về thẩm định, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021. Bên cạnh đó, Văn phòng Nông thôn mới của huyện cần tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp của các Sở, ngành Thành phố để chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ; Ban chỉ đạo, UBND huyên tập trung hoàn thiện một số tiêu chí nông thôn mới; Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn phát động phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa, đường bích họa, chỉnh trang làm đẹp cảnh quan môi trường để phục vụ Đoàn thẩm định của Trung ương.

Thoa Sáng / nguoi hanoi.com.vn