Huyện Đan Phượng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Mới đây, Ban thường vụ huyện ủy Đan Phượng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/HU của huyện ủy về “Tăng cường lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện”.

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát, sáng tạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân nên việc xây dựng nếp sống văn hoá đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, ứng xử văn hóa có chuyển biến tích cực và hiệu quả.

Thực tiễn có thể thấy Chỉ thị 22 của Huyện ủy ban hành đúng lúc, kịp thời đáp ứng yêu cầu mong đợi của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin và là cơ sở để nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Việc cưới được tổ chức gọn nhẹ, không kéo dài; các thủ tục rườm rà trong việc cưới như chạm ngõ, ăn hỏi thường được tổ chức trong 1 ngày. Tệ thách cưới không còn, chủ yếu do 2 gia đình thống nhất với hình thức gọn, nhẹ nhưng vẫn giữ được nét truyền thống tốt đẹp; các đám cưới cơ bản không dùng thuốc lá, hình thức lễ chín như trước đây được xóa bỏ. Nổi bật là đã xây dựng được mô hình cưới văn minh của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ với 90 đám cưới chỉ dùng tiệc trà, bánh kẹo và làm cỗ nội bộ trong gia đình.

Huyện Đan Phượng: Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ông Trần Đức Hải, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng, phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ có sự chuyến biến tích cực cả về nhận thức và hành động; nhiều gia đình tổ chức việc tang đảm bảo chu đáo, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và hoàn cảnh gia đình. 100% các gia đình không để nhạc tang quá 22h và trước 5h.

Chủ trương khuyến khích hoả táng người qua đời được các cấp, các ngành triển khai và đạt kết quả cao. Năm 2022 đạt 71%, tăng gần 48% so với năm 2013. Đặc biệt người cao tuổi trên địa bàn huyện đã tiếp thu được những cái mới khoa học nên số người cao tuổi viết di chúc sau qua đời đi hoả táng ngày càng nhiều lên.

Lễ hội hàng năm phát huy được truyền thống văn hóa của quê hương, phần lễ, phần hội có ý nghĩa thiết thực, thời gian giảm hơn trước. Mừng thọ đã đi vào nền nếp, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Ứng xử văn hóa trong cuộc sống, trong các hoạt động xã hội, ở công sở và nơi công cộng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng chuyển biến tích cực, tinh thần đoàn kết, sống chân tình, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 22 của Huyện uỷ trong 10 năm qua còn có những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Đó là: Việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở có nơi còn chưa đồng bộ, chưa sâu rộng, thường xuyên. Các mô hình cưới văn minh chưa được nhân rộng. Ban chỉ đạo ở một số xã, thị trấn, đơn vị chưa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Huyện Đan Phượng: Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Lãnh đạo huyện Đan Phượng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thánh tích cao trong công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn hóa.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải đề nghị cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 11 của Thành ủy, Chỉ thị số 22 của huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, ứng xử văn hóa với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; Thực hiện nghiêm túc 2 Bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào giao tiếp ứng xử văn hóa, “nói lời hay, làm việc tốt”; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề về việc cưới, tang văn minh, xây dựng các mô hình điểm, những điển hình tiên tiến để nhân diện rộng gắn với chỉ đạo thực hiện ký cam kết, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên trong thực hiện Chỉ thị 22 của huyện ủy trước quần chúng nhân dân…

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Đan Phượng và Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thánh tích cao trong công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn hóa.

Minh Phương
https://laodongthudo.vn/huyen-dan-phuong-day-manh-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-156966.html