Huyện Đan Phượng tập trung tuyên truyền công tác thực hiện Nghị quyết 09, Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội

Theo Kế hoạch tuyên truyền của huyện Đan Phượng năm 2024, công tác thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội là một trong những nội dung huyện Đan Phượng (Thành phố Hà Nội) nhấn mạnh.

UBND huyện Đan Phượng vừa ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc “Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của huyện năm 2024”.

Kế hoạch của huyện Đan Phượng nhằm tiếp tục truyền thông sâu rộng, hiệu quả chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển” gắn với các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; nội dung tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

dan-phuong.jpg
Đại diện Lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Bộ NN&PTNT, HPA, Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng cùng các Sở ban, ngành, doanh nghiệp… tham quan các gian hàng tại “Festival Nông sản – Văn hóa – Ẩm thực – Du lịch huyện Đan Phượng năm 2023”.

Đồng thời tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật; truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội với những chính sách, quy định pháp luật góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; cổ vũ những gương người tốt – việc tốt, điển hình tiên tiến có tác động lan tỏa tích cực; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến phát triển huyện, Thủ đô và đất nước.

Kế hoạch số 44/KH-UBND của huyện Đan Phượng đặt ra 9 nội dung cần tuyên truyền trong năm 2024, bao gồm:

1. Truyền thông chính sách – Tích cực tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách của Thành phố, huyện trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội năm 2024;

2. Hoạt động chỉ đạo, điều hành;

3. Giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ;

4. Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số;

5. Công tác phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thông tin và truyền thông, an sinh xã hội;

6. Nâng cao công tác tuyên truyền quản lý và sử dụng đất, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;

7. Công tác quản lý và phát triển hạ tầng đô thị; triển khai thực hiện các quy hoạch được duyệt;

8. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo;

9. Đảm bảo an ninh quốc phòng; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Trong đó, việc tuyên truyền công tác phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; thông tin và truyền thông; an sinh xã hội được huyện Đan Phượng đặt ra, đó là:

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Chương trình 10-CTr/HU ngày 8/2/2021 của Huyện ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng nếp sống thanh lịch văn minh; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025”.

ca-tru.jpg
Ca trù Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của địa phương nói riêng, Hà Nội và Việt Nam nói chung.

Tuyên truyền về phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, tổ dân phố, thôn, làng văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; công tác triển khai “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên chức người lao động cơ quan Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; các hoạt động phát triển văn hóa đọc; bảo tồn, tôn tạo di tích, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2024; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngành giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; mô hình “trường học kết nối”; công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn.

Tuyên truyền về phát triển hạ tầng thông tin, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn; các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ tư vấn trực tuyến (hỗ trợ pháp lý, tư vấn khám chữa bệnh…), thanh toán không dùng tiền mặt…; thông tin về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng, các biện pháp quản lý và xử phạt các hành vi vi phạm quy định pháp luật trên mạng xã hội và internet.

dan-phuong-3.jpg
Đan Phượng – vùng đất xứ Đoài có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa.

Phát triển hệ thống y tế thủ đô hiện đại, chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác triển khai y tế theo nguyên lý Y học gia đình. Tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ y tế, người dân về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; công tác tiêm chủng để phòng chống các loại dịch bệnh.

Thông tin về các chính sách ưu đãi, hoạt động chăm lo của huyện đối với người có công; các chính sách trợ giúp xã hội; các giải pháp giảm nghèo bền vững; mở rộng diện bao phủ và nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bào hiểm y tế; giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Việc tuyên truyền công tác quản lý và phát triển hạ tầng đô thị; triển khai thực hiện các quy hoạch được duyệt của huyện Đan Phượng cũng được nhấn mạnh tại Kế hoạch số 44/KH-UBND:

– Tiếp tục tuyên truyền đậm nét công tác hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024); trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; tuyên truyền các hoạt động triển khai sau khi luật được thông qua, Quy hoạch được duyệt; công tác thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông tin về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, ứng dụng các thiết bị đầu cuối; xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống đường giao thông và các tuyến đường sắt đô thị, phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; đầu tư xây dựng, khai thác các bến xe, bãi đỗ xe; công tác xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông./.

Quỳnh Phạm

Huyện Đan Phượng tập trung tuyên truyền công tác thực hiện Nghị quyết số 09 (nguoihanoi.vn)