Huyện Gia Lâm: Kêu gọi đầu tư ngân sách thực hiện mục tiêu trở thành khu đô thị sinh thái đáng sống

Thời gian tới, huyện Gia Lâm tiếp tục xem xét, rà soát các vấn đề, các hình thức kêu gọi đầu tư vào ngân sách với mục tiêu đưa “huyện Gia Lâm lên quận một cách vững chắc, Gia Lâm trở thành một đô thị trung tâm vùng Đông Bắc Thủ đô và là một đô thị sinh thái đáng sống”.

Ngày 13/10/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND theo quy định.
Huyện Gia Lâm: Kêu gọi đầu tư ngân sách thực hiện mục tiêu trở thành khu đô thị sinh thái đáng sống
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, lãnh đạo HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm đã trình bày các tờ trình, báo cáo về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện Gia lâm năm 2021; thống nhất chủ trương 04 dự án có sử dụng đất để tổ chức theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; giao bổ sung nguồn vốn chi thường xuyên để lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lâm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó, HĐND huyện Gia Lâm cũng thông qua đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 khu công viên, vườn hoa thuộc ô B1.1 tại thị trấn Trâu Quỳ; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025; định hướng kế hoạch đầu tư công huyện Gia Lâm năm 2023 của cấp huyện; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho ý kiến một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Gia Lâm và các báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết theo quy định.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Lê Anh Quân – Thành uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm chỉ đạo, định hướng một số nội dung HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cùng các tổ chức thành viên, các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn cần thực hiện ngay sau Kỳ họp.

Huyện Gia Lâm: Kêu gọi đầu tư ngân sách thực hiện mục tiêu trở thành khu đô thị sinh thái đáng sống
Toàn cảnh Kỳ họp

Đó là, UBND huyện cần triển khai ngay các nội dung của Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, đồng thời tiếp tục xem xét, rà soát các vấn đề, các hình thức kêu gọi đầu tư vào ngân sách với mục tiêu “huyện Gia Lâm lên quận một cách vững chắc, Gia Lâm trở thành một đô thị trung tâm vùng Đông Bắc Thủ đô và là một đô thị sinh thái đáng sống”.

HĐND huyện cần xem xét, đánh giá lại các Chương trình, Nghị quyết còn chậm và tiến hành giám sát để tìm ra nguyên nhân. Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể chính trị- xã hội và các xã ,thị trấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nhất là đối với các vấn đề khó khăn cần phát huy vai trò của mình vừa tuyên truyền, vừa giám sát và chủ động nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội, phẩn ánh kịp thời với Huyện ủy – HĐND – UBND để có sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng giải quyết các vấn đề khó khăn.

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 6 Nghị quyết của Kỳ họp.

Phạm Diệp

Huyện Gia Lâm: Kêu gọi đầu tư ngân sách thực hiện mục tiêu trở thành khu đô thị sinh thái đáng sống (laodongthudo.vn)