Huyện Gia Lâm: Vượt chỉ tiêu đề ra về xây dựng nông thôn mới

Huyện Gia Lâm luôn chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, củng cố và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Huyện đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 22 đề ra về xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị lần thứ 19 – Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thảo luận, quyết định các vấn đề về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế – xã hội, thu – chi ngân sách, đầu tư công…

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2023, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và 5 chỉ tiêu xây dựng Đảng năm 2023 cơ bản đảm bảo tiến độ, với 10 kết quả nổi bật.

Huyện Gia Lâm: Vượt chỉ tiêu đề ra về xây dựng nông thôn mới
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu tại hội nghị

9 tháng năm 2023, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 10,15% so với cùng kỳ năm 2022, bằng 97,8% mức tăng trưởng của cùng kỳ trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.998,6 tỷ đồng, bằng 51,0% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 83,9% cùng kỳ năm 2022. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.515,9 tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán huyện giao, bằng 112,7% so với cùng kỳ năm trước.

Huyện đã tập trung chỉ đạo rà soát, đặc biệt là các tồn tại, bất cập về công tác quy hoạch trên địa bàn. Công tác quản lý đô thị được chỉ đạo quyết liệt; toàn huyện đã cấp 1.035 giấy phép xây dựng, kiểm tra 979 công trình xây dựng khởi công; khắc phục 16/95 trường hợp vi phạm.

Huyện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, củng cố và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Huyện vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 22 đề ra về xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, huyện Gia Lâm có thêm 5 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện cũng đã hoàn thành các tiêu chí đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

Từ đầu năm đến nay, huyện tập trung giải phóng mặt bằng 42 dự án, đạt 92,5% kế hoạch; giải ngân 453,2 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch. Khắc phục 977/1.029 vi phạm trật tự xây dựng trên đất công, 1.609/1.669 vi phạm trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64. Đồng thời, huyện đã tổ chức hội nghị bàn giao, ký cam kết giữa Ủy ban nhân dân (UBND) huyện với UBND xã, thị trấn về khắc phục vi phạm trên đất nông nghiệp.Văn hóa – xã hội trên địa bàn tiếp tục được duy trì và phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Quốc phòng – an ninh được giữ vững và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Huyện Gia Lâm: Vượt chỉ tiêu đề ra về xây dựng nông thôn mới
Quang cảnh hội nghị

Trước tình hình cháy nổ còn phức tạp, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH). Hiện huyện đang dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25 của Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới. Chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao; Công an huyện nâng cao kỹ năng PCCC&CNCH cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chất lượng, hiệu quả. Huyện thực hiện nghiêm túc việc dự sinh hoạt với cấp uỷ cơ sở hằng quý. Xây dựng Đề án và tổ chức giải thể Đảng bộ cơ quan Dân Đảng, cơ quan UBND huyện, thành lập mới 30 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt; 36/74 chi, đảng bộ đã đăng ký thực hiện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023, Đảng bộ huyện Gia Lâm tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2023, trong đó, trọng tâm là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, phát triển thương mại, dịch vụ.

 

P.Diệp
https://laodongthudo.vn/huyen-gia-lam-vuot-chi-tieu-de-ra-ve-xay-dung-nong-thon-moi-161264.html