Huyện Mê Linh cần đẩy nhanh hơn chuyển đổi số

18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính), tại Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn với tổng số 50/126 quy trình, đạt tỷ lệ 40%. Đến nay, chỉ số cải cách hành chính của huyện đã tăng 10 bậc so với 3 năm trước, đứng thứ 13/30 toàn Thành phố. Tuy nhiên, huyện Mê Linh cần chú trọng hơn nữa đến xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

Sáng 8/5, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Mê Linh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan Nhà nước thuộc Thành phố.

Cắt giảm 26/46 quy trình nội bộ

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương cho biết, hằng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ, thành lập đoàn kiểm tra công vụ và báo cáo kết quả kiểm tra công vụ gửi Sở Nội vụ Thành phố tổng hợp. Từ năm 2021 đến nay, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra công vụ hơn 200 lượt, đối với 20/20 phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện và 18/18 xã, thị trấn.

Qua kiểm tra hầu hết cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các bộ phận của đơn vị đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở.

Huyện Mê Linh cần đẩy nhanh hơn chuyển đổi số
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu kết luận buổi giám sát.

Cùng với đó, huyện đã thực hiện kịp thời, đầy đủ việc cập nhật, công khai các thủ tục hành chính mới được ban hành tại UBND các xã, thị trấn. UBND huyện đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính), cắt giảm 26/46 quy trình nội bộ (đạt tỷ lệ 57%); có 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ban hành quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) tại UBND các xã, thị trấn, với tổng số 50/126 quy trình, đạt tỷ lệ 40%. Đến nay chỉ số cải cách hành chính của huyện đã tăng 10 bậc so với 3 năm trước, đứng thứ 13/30 toàn Thành phố.

Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND huyện đã tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết 395 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân có những chuyển biến tích cực và dần đi vào nề nếp.

Quan tâm công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý

Tại buổi làm việc, cùng với việc ghi nhận những kết quả tích cực của huyện Mê Linh trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thành viên Đoàn giám sát cũng đề nghị huyện làm rõ công tác phối hợp với các sở, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố giao; nguyên nhân dẫn đến chậm, muộn tại một số dự án vốn ngân sách, ngoài ngân sách – đặc biệt là thực hiện các dự án về xử lý nước thải, xây dựng trường chuẩn quốc gia, dự án Nghĩa trang Thanh Tước…

Ngoài ra, Đoàn giám sát cũng yêu cầu huyện làm rõ về công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số; công tác điều động, luân chuyển các vị trí công tác…

Sau khi huyện báo cáo, làm rõ thêm các nội dung, phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên ghi nhận, thời gian qua huyện Mê Linh đã làm tốt các nhiệm vụ của mình.

Huyện Mê Linh cần đẩy nhanh hơn chuyển đổi số
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Mê Linh thông tin tới Đoàn giám sát.

Để Đoàn giám sát có bức tranh tổng thể đối với huyện trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị huyện Mê Linh bổ sung báo cáo, làm rõ những nguyên nhân, giải pháp trong thực hiện các vụ việc cụ thể, nhất là trong công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; giải quyết các kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân liên quan đến đất dịch vụ, dự án chậm…

Về giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên nhấn mạnh, trách nhiệm rất lớn về tăng cường sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ có hiệu quả giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Vì thế, các cấp, các ngành trong huyện cần xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của từng đơn vị. Quan tâm công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý. Xây dựng quy trình nội bộ phù hợp, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết để tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, huyện cũng cần chú trọng hơn nữa đến xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tổng kết thực tiễn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ công vụ, trong đó cần đánh giá, biểu dương những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định, nhiệm vụ được giao.

Trần Vũ