Huyện Mê Linh khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023

Ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), Lễ kỷ niệm 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 1980 năm Hai Bà Trưng mất và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023 đã trang trọng diễn ra tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc đã tham dự.
Huyện Mê Linh khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo huyện Mê Linh dự lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng: Hai Bà Trưng là biểu tượng của ý chí hiên ngang và khí phách quật cường của dân tộc ta, thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn của phụ nữ Việt Nam.

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam do phụ nữ lãnh đạo. Từ trong ngọn lửa của cuộc khởi nghĩa ấy tỏa ra chân lý lịch sử: Một dân tộc dù nhỏ bé nhưng đã quyết tâm đứng lên, đoàn kết một lòng làm chủ đất nước và số phận của mình thì không một sức mạnh cường bạo nào có thể tiêu diệt được.

Huyện Mê Linh khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng.
Huyện Mê Linh khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dâng hương tại đền Hai Bà Trưng.

Chính vì thế, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Hai Bà Trưng là hiện thân cho ý chí vươn lên của dân tộc ta, mở đầu cho xu thế phát triển của lịch sử hào hùng đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc, có tác dụng mở đường, đặt phương hướng cho các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sau này.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng rằng, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào tháng 11 năm 2021; quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể rất đồ sộ, phong phú, đa dạng của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, trong đó có Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng.

“Đây là tài sản vô cùng quý báu do tổ tiên, cha ông ta mấy nghìn năm để lại. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn, bồi đắp, để những di sản văn hóa trở thành động lực và nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ.

Huyện Mê Linh khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023
Lễ rước kiệu tại Lễ kỷ niệm 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhấn mạnh vai trò to lớn của Hai Bà Trưng trong lịch sử dân tộc. Theo đó, Hai Bà Trưng là vị vua nữ đầu tiên của dân tộc, nữ vương đầu tiên trên thế giới.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của hai vị nữ anh hùng dân tộc, nhân dân Mê Linh đã lập đền thờ; hàng năm vào ngày mùng 6 tháng Giêng, ngày Hai Bà Trưng tế cờ khởi nghĩa; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mê Linh tổ chức tế lễ để tỏ lòng tri ân, tôn kính đối với Hai Bà Trưng, cầu mong Hai Bà phù hộ độ trì cho Quốc thái dân an.

“Trong những ngày đầu xuân mới Quý Mão 2023, chúng ta ôn lại truyền thống yêu n­ước và tinh thần khởi nghĩa quật cường của Hai vị nữ vương – Anh hùng dân tộc, càng thấy được trách nhiệm lớn lao của các thế hệ con cháu Hai Bà Trư­ng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; tích cực xây dựng huyện Mê Linh – quê hư­ơng Hai Bà Trư­ng, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, ngày càng văn minh, hiện đại” – ông Hoàng Anh Tuấn bày tỏ.

Lương Hằng