Huyện Mỹ Đức hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024

Qua triển khai các bước theo quy định, đúng trình tự, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân trong năm 2024 với 189 công dân.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của huyện Mỹ Đức, theo Thiếu tá Quách Công Quyền – Phó Chỉ huy trưởng Động viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, năm 2024, huyện Mỹ Đức đã tăng cường công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, phúc tra nắm chắc công dân, đảm bảo chất lượng thanh niên bước vào độ tuổi gọi nhập ngũ. Tổ chức rà soát, xét duyệt, sơ tuyển sức khỏe ở cơ sở và tổ chức khám sức khỏe theo yêu cầu…
Huyện Mỹ Đức hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024
Các tân binh lên đường nhập ngũ.

Trước ngày hội giao – nhận quân, huyện Mỹ Đức đã tổ chức lớp bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước cho công dân có lệnh gọi và lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng cho 76 đoàn viên ưu tú, nhằm tạo nguồn phát triển Đảng cho địa phương; tổ chức báo công tại Nhà lưu niệm Bác Hồ đối với các công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

UBND các xã, thị trấn chủ động tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên công dân và gia đình có công dân nhập ngũ năm 2024, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Qua triển khai các bước theo quy định, đúng trình tự, huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân trong năm 2024 với 189 công dân, trong đó 161 công dân nhập ngũ quân đội và 28 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lễ giao – nhận quân được tổ chức trang trọng, thực sự là ngày hội của nhân dân…

Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025.

Trong đó, tiếp tục tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tốt rà soát, quản lý chặt chẽ nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức đón tiếp, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp từ huyện đến cơ sở.

H.D