Huyện Phú Xuyên cần tập trung phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất

Ngày 27/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong – Trưởng đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên về thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, giai đoạn 2021-2025”.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, huyện Phú Xuyên có trên 20 vạn dân, gồm 25 xã và 2 thị trấn, với 154 làng/154 làng có nghề, trong đó, 43 làng nghề cấp Thành phố, có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội.
Huyện Phú Xuyên cần tập trung phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận.

Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU, giai đoạn 2021 – 2023, huyện Phú Xuyên giải quyết việc làm mới cho 15.420 người. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,01%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ là 37%. Số đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp trên địa bàn tính đến ngày 31/12/2023 là 11.740 đối tượng, với kinh phí thực hiện chi trả hằng tháng gần 7,5 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng số dự án thuộc 3 lĩnh vực: Giáo dục, y tế và văn hóa của huyện được Thành phố đầu tư và hỗ trợ gồm 96 dự án với tổng mức đầu tư hơn 3.107 tỷ đồng.

Qua 3 năm triển khai việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU, hầu hết các chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu (24/27). Với địa bàn khó khăn như Phú Xuyên chưa tự cân đối được ngân sách, do đó, 3 chỉ tiêu dự kiến sẽ khó hoàn thành là giảm nghèo; tỷ lệ người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình và tỷ lệ hỏa táng.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương những kết quả huyện Phú Xuyên đạt được trong triển khai Chương trình 08-CTr/TU, trong đó, đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong giải quyết việc làm cho người dân, phát triển làng nghề, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, các dự án về giáo dục, y tế, văn hóa không ngừng được đầu tư, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân; an sinh xã hội được bảo đảm.

Chỉ ra những tồn tại, khó khăn của huyện trong thực hiện Chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, lãnh đạo huyện cần đổi mới từ tư duy đến hành động để tạo sự bứt phá.

Cho rằng huyện Phú Xuyên cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đầu tư hệ thống giao thông, tập trung đẩy mạnh nguồn thu của địa phương…, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, huyện Phú Xuyên quan tâm bổ sung quy hoạch liên quan đến các nội dung Chương trình 08-CTr/TU; các thiết chế văn hóa, môi trường, làng nghề…; sớm có nghị quyết chuyên đề gắn với đặc thù của địa phương để triển khai thực hiện Chương trình 08-CTr/TU cũng như văn kiện đại hội nhiệm kỳ tới. Đồng thời, chú trọng đến việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các hương ước, quy ước về văn hóa của địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị huyện, trước mắt, phối hợp với các đơn vị liên quan của Thành phố đẩy nhanh giai đoạn 2 xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ phía Nam Hà Nội để tạo thêm việc làm cho người dân địa phương; gắn phát triển làng nghề với du lịch của địa phương, qua đó, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hoàng Phúc