Huyện Thạch Thất ra quân lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính

Trong những này này, 6 xã Canh Nậu, Dị Nậu, Chàng Sơn, Thạch Xá, Hữu Bằng, Bình Phú của huyện Thạch Thất đồng loạt ra quân lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo báo cáo về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, trên địa bàn huyện có 6 đơn vị thực hiện lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, gồm các xã: Canh Nậu, Dị Nậu, Chàng Sơn, Thạch Xá, Hữu Bằng, Bình Phú.

Hiện nay, huyện Thạch Thất đang trình các cấp có thẩm quyền thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính từ 22 xã, 1 thị trấn thành 19 xã, 1 thị trấn. Do đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là phù hợp về vị trí địa lý, thuận lợi giao thông đi lại và phù hợp nguồn gốc lịch sử văn hóa. Từ đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Huyện Thạch Thất ra quân lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính
Trong những này này, 6 xã của huyện Thạch Thất đồng loạt ra quân lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính.

Toàn huyện Thạch Thất tổ chức lấy lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo xong trước ngày 3/4/2024. Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tiến hành thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành nội dung Đề án; thời gian thực hiện xong trước ngày 5/4/2024.

Theo đó, huyện Thạch Thất sẽ sắp xếp 22 xã, 1 thị trấn thành 19 xã, 1 thị trấn. Cụ thể: Diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dị Nậu (có diện tích tự nhiên là 3,20 km2, đạt 16% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.246 người, đạt 103% so với tiêu chuẩn) và xã Canh Nậu (có diện tích tự nhiên là 5,06 km2, đạt 25% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 16.424 người, đạt 205% so với tiêu chuẩn) thành đơn vị hành chính mới. Kết quả sau sắp xếp thì đơn vị hành chính mới có: Diện tích tự nhiên 8,26 km2 (đạt 39,6% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 24.670 người (đạt 308% so với tiêu chuẩn). Dự kiến tên đơn vị hành chính mới là xã Lam Sơn (theo Địa chí huyện Thạch Thất).

Diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Chàng Sơn (có diện tích tự nhiên là 2,74 km2, đạt 13% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 11.458 người, đạt 143% so với tiêu chuẩn) và xã Thạch Xá (có diện tích tự nhiên là 3,40 km2, đạt 16% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.068 người, đạt 100% so với tiêu chuẩn) thành đơn vị hành chính mới. Kết quả sau sắp xếp thì đơn vị hành chính mới có: Diện tích tự nhiên 6,14 km2 (đạt 29,2% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 19.526 người (đạt 244% so với tiêu chuẩn). Dự kiến tên đơn vị hành chính mới là xã Thạch Xá (theo Địa chí huyện Thạch Thất).

Diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hữu Bằng (có diện tích tự nhiên là 1,89 km2, đạt 9% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 19.378 người, đạt 242,2% so với tiêu chuẩn) và xã Bình Phú (có diện tích tự nhiên là 4,95 km2, đạt 23,5% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 11.893 người, đạt 148,6% so với tiêu chuẩn) thành đơn vị hành chính mới. Kết quả sau sắp xếp thì xã mới có: Diện tích tự nhiên 8,64 km2 (đạt 40,2% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 31.271 người (đạt 390% so với tiêu chuẩn). Dự kiến tên đơn vị hành chính mới là xã Quang Trung (theo Địa chí huyện Thạch Thất).

Các tổ công tác của các xã đã có mặt tại các khu dân cư để tuyên truyền, lấy ý kiến của cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính. Danh sách cử tri bao gồm: Người đủ 18 tuổi tính đến ngày lấy ý kiến cử tri và có đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa bàn các xã sắp xếp đơn vị hành chính được ghi tên vào danh sách cử tri.

Hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri: Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn; hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình; nội dung phiếu lấy ý kiến cử tri là nội dung phương án đã được Bộ Nội vụ và Thành ủy phê duyệt; phiếu lấy ý kiến cử tri gồm có các mục cử tri đồng ý, không đồng ý và ý kiến khác thực hiện theo mẫu số 02 kèm theo.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính 6 xã trên địa bàn huyện, mọi giấy tờ của người dân vẫn giữ nguyên giá trị. Khi có nhu cầu thay đổi thông tin theo địa giới hành chính mới, người dân các xã hợp nhất sẽ được cơ quan chức năng hỗ trợ miễn phí.

Sau khi được xã tuyên truyền, người dân đều đã hiểu và ủng hộ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mà ngược lại còn tạo cơ hội cho địa phương phát triển hơn khi có không gian rộng hơn, thuận lợi hơn cho việc quy hoạch.

K.Tiến