Huyện Thạch Thất tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại với những vụ cháy, nổ có thể xảy ra, mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất đã ban hành Công văn số 1055-CV/HU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) và các hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất kinh doanh có điều kiện.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC đặc biệt là chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ).

Huyện Thạch Thất tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Huyện Thạch Thất tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng hạ tầng, kỹ thuật đảm bảo đúng quy chuẩn, quy trình an toàn về PCCC&CNCH. Trong đó ưu tiên trang bị, ứng dụng công nghệ cảnh báo khói, báo cháy, thoát nạn, thoát hiểm… tại nhà dân và những cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng PCCC đối với toàn bộ các lĩnh vực, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất, kinh doanh khắc phục các tồn tại và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định hiện hành.

Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những vi phạm tại các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền, làm tốt công tác hướng dẫn, tập huấn cho nhân dân về kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có những tình huống phức tạp, nhất là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, công trình đặc thù, những lĩnh vực sản xuất kinh doanh có điều kiện khi có cháy nổ xảy ra.

Tổ chức diễn tập các phương án cho các lực lượng nhất là lực lượng ở cơ sở; sẵn sàng, chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, thảm họa xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

K.Tiến
https://laodongthudo.vn/huyen-thach-that-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-146194.html