Huyện Thạch Thất: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

Thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang đã được các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) triển khai một cách có hiệu quả.

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện chủ trương của Huyện ủy và Đề án của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thạch Thất về việc thực hiện “Tang văn minh, tiến bộ”, đến nay các nội dung của Đề án đã dần đi vào cuộc sống.

Theo đó, tỷ lệ người tử vong thực hiện hình thức hỏa táng ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2016 là 25,5%; năm 2017 là 41%; năm 2022 là 54,7%; 3 tháng đầu năm 2023 là 60%. Các xã có tỷ lệ hỏa táng cao hiện nay là: Yên Bình 90%, Yên Trung 88%, Đại Đồng 86%, Canh Nậu 85%, Thạch Hòa 76%, Cẩm Yên 73%…

Huyện Thạch Thất: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang
Huyện Thạch Thất khen thưởng 31 tập thể thực hiện tốt “Tang văn minh, tiến bộ” giai đoạn 2017 – 2023.

Có 37 thôn, tổ dân phố ở các xã, thị trấn có những năm tỷ lệ hỏa táng đạt 100%. Điển hình là thôn 3 (xã Yên Bình), 6 năm liền tỷ lệ hỏa táng đạt 100%; thôn Đồng Kho (xã Đồng Trúc), thôn Sổ Tơi (xã Yên Trung), thôn 5 (xã Yên Bình)… 5 năm liền tỷ lệ hỏa táng đạt 100%; nhiều thôn có 3 năm liền tỷ lệ hỏa táng đạt 100%.

Những kết quả trên đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo vệ môi trường; tiết kiệm chi phí, thời gian, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chung tay xây dựng huyện nông thôn mới…

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ, trong thời gian tới, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Thạch Thất tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng Quy chế tổ chức lễ tang phù hợp với quy định của pháp luật và truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán của địa phương; kiên quyết bài trừ các hủ tục lạc hậu; tránh phô trương, lãng phí; không tổ chức ăn, uống trong tang lễ; đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động nhân dân trên toàn huyện thực hiện hình thức hỏa táng đối với người đã mất.

K.T