Huyện Thanh Oai thu ngân sách vượt dự toán Thành phố giao

 Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của năm 2022, huyện Thanh Oai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của huyện đã cơ bản đạt và vượt. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện khoảng 850 tỷ đồng, đạt 146,5% dự toán Thành phố giao và bằng 126,5% so với năm 2021.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Oai, năm 2022, bám sát các chỉ đạo của thành phố Hà Nội, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện đã đoàn kết, thống nhất nỗ lực hoàn thành và vượt 14/16 chỉ tiêu pháp lệnh do Thành phố giao. Hoàn thành 19/22 chỉ tiêu do nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện giao.
Huyện Thanh Oai thu ngân sách vượt dự toán Thành phố giao
Hhội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ 15 (kỳ họp mở rộng). (Ảnh: Bình Minh)

Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 68 triệu đồng/người/năm (tăng 7,81 triệu đồng/người/năm so với năm 2021). Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, cải tạo theo hướng đô thị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đạt nhiều kết quả, nhất là nhiệm vụ đầu tư, giải phóng mặt bằng, khởi công các dự án quan trọng của Thành phố và huyện. Kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất ước đạt 24.477 tỷ đồng, đạt 103,1% kế hoạch, tăng 13,74% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện khoảng 850 tỷ đồng đạt 146,5% dự toán UBND Thành phố giao và bằng 126,5% so với năm 2021.

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện. Qua rà soát 5 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao và 1 xã phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu thì dự kiến sẽ hoàn thành theo kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lớn xảy ra.

Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới
Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: NC)

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng đầu tư. Hệ thống mạng lưới y tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, dịch bệnh được kiểm soát. Chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với người có công được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường, đất đai, trật tự xây dựng được triển khai quyết liệt. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi động, phong phú.

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo và có bước chuyển biến tích cực, trong đó điểm nổi bật là đã cắt giảm được số ngày giải quyết đối với 53 thủ tục hành chính cấp huyện và xã. Trật tự xã hội được duy trì ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp, các tình huống bất ngờ.

Công tác quân sự quốc phòng được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đặc biệt, tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ một bên hai cấp (huyện và xã) được Thành phố đánh giá cao.

Huyện Thanh Oai thu ngân sách vượt dự toán Thành phố giao
Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, cải tạo theo hướng đô thị. (Ảnh: Bình Minh)

Trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện Thanh Oai đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo an sinh xã hội, dân chủ, công bằng xã hội; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ 15 (kỳ họp mở rộng) ngày 2/12, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác phòng, chống dịch tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Hoàng Phúc