Huyện Thanh Trì: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Sáng nay (25/9), huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023 về thực hiện đầu tư xây dựng huyện thành quận; công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất…

Dự Hội nghị có ông Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì; ông Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; ông Đặng Đức Quỳnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các phòng, ban, ngành của huyện; lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì cho biết: Từ năm 2017 đến năm 2022, huyện Thanh Trì đã tổ chức 6 hội nghị đối thoại định kỳ. Tại các hội nghị đối thoại, cán bộ mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân rất quan tâm, trách nhiệm phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, nhiều ý kiến tâm huyết góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền huyện.

Huyện Thanh Trì: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân
Toàn cảnh Hội nghị Đối thoại

Thông qua hội nghị đối thoại, cấp ủy, chính quyền huyện đã kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết hoặc nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, quy định của địa phương cho phù hợp, đồng thời giải quyết có hiệu quả những kiến nghị hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền huyện đã tuyên truyền, phổ biến những kết quả đạt được của địa phương trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; qua đó góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Từ năm 2017 đến năm 2021, đã có 91 lượt ý kiến, với 119 nội dung kiến nghị phản ánh. Đến nay, đã giải quyết xong 117 nội dung, còn 2 nội dung đang giải quyết. Năm 2022 có 15 lượt ý kiến tại hội nghị đối thoại và tổng hợp ý kiến của mặt trận tổ quốc với 59 nội dung kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền của huyện. Cấp ủy, chính quyền huyện đã tiếp thu, kiến nghị cấp có thẩm quyền và chỉ đạo giải quyết xong 57 nội dung, còn 2 nội dung đang giải quyết.

Tại Hội nghị Đối thoại, ông Đặng Đức Quỳnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng; công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng Đề án thành lập quận và các phường thuộc quận 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, năm 2023, thực hiện chủ đề của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng về cơ sở; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch, chương trình công tác năm 2023.

Huyện Thanh Trì: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân
Đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị

Huyện đã chủ động, quyết liệt, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội; triển khai thực hiện đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận, xã thành phường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, theo đánh giá tiêu chuẩn mới, huyện đã đạt 30/34 tiêu chuẩn theo quy định; các xã, thị trấn đạt từ 12 – 15/18 tiêu chuẩn thành phường.

Với phương châm tập trung dân chủ, lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân phản ánh, kiến nghị đề xuất đối thoại giải quyết các vấn đề ở cơ sở, trước khi Hội nghị Đối thoại diễn ra tại huyện, 16/16 xã, thị trấn đã tham mưu cấp ủy và Ban Tổ chức hội nghị lấy ý kiến Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư về việc lấy ý kiến đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đã tổng hợp 27 nội dung tham gia góp ý kiến; trong đó có 9 ý kiến về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng cơ bản; 3 ý kiến về lĩnh vực giải phóng mặt bằng; 6 ý kiến về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; 6 ý kiến về lĩnh vực văn hóa – xã hội, vệ sinh môi trường, 3 ý kiến về nội dung thu ngân sách nhà nước.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, Hội nghị Đối thoại đã có 5 lượt ý kiến phát biểu với 14 nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề về: xây dựng Đề án thành lập quận và các phường thuộc quận; lĩnh vực phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; giải phóng mặt bằng;quản lý quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…

Đối với các ý kiến, kiến nghị của đại biểu, ông Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giải đáp, làm rõ và chỉ đạo các phòng, ban, lãnh đạo các xã ghi nhận, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Đối thoại, Bí thư Huyện ủy Lê Tiến Nhật đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu tại Hội nghị và yêu cầu huyện tập hợp, phân loại theo lĩnh vực, từng vấn đề cụ thể đại biểu đề xuất để các cơ quan chức năng của huyện vào cuộc giải quyết, góp phần xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận giàu đẹp, văn minh.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/huyen-thanh-tri-doi-thoai-giua-nguoi-dung-dau-cap-uy-chinh-quyen-voi-nhan-dan-160690.html